STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37541 000.00.19.H26-220109-0008 220000062/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SANOFA FRANCE Dung dịch Xịt họng

Còn hiệu lực

37542 000.00.18.H57-220113-0005 220000005/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Ống lấy mẫu phân

Còn hiệu lực

37543 000.00.18.H57-220113-0004 220000004/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Ống lấy mẫu phân

Còn hiệu lực

37544 000.00.18.H57-220113-0003 220000003/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Bộ tách chiết DNA/RNA bằng phương pháp hạt từ

Còn hiệu lực

37545 000.00.19.H26-220104-0003 220000061/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TIÊN PHONG GẠC VỆ SINH RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

37546 000.00.18.H57-220113-0002 220000002/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Bộ tách chiết DNA/RNA bằng phương pháp hạt từ

Còn hiệu lực

37547 000.00.18.H57-220113-0001 220000001/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Bộ tách chiết DNA/RNA bằng phương pháp hạt từ

Còn hiệu lực

37548 000.00.19.H26-220104-0006 220000060/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NARI XỊT MŨI

Còn hiệu lực

37549 000.00.19.H26-220106-0044 220000059/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HƯNG DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

37550 000.00.18.H57-220111-0003 220000001/PCBB-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Bộ thuốc thử xét nghiệm dùng cho máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực