STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37541 20015374/HSCBA-HN 200000659/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Khẩu trang y tế Tanaphar Plus

Còn hiệu lực

37542 20015375/HSCBA-HN 200000660/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Khẩu trang y tế than hoạt tính Tanaphar Plus

Còn hiệu lực

37543 20000006/HSCBSX-ĐL 200000001/PCBSX-ĐL

CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC TRUNG VINH Khẩu trang y tế Trung Vinh

Còn hiệu lực

37544 000.00.04.G18-200218-0245 20000046/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37545 200294/NKTTB-BYT 200003/NKTTB-BYT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẮCXIN VÀ SINH PHẨM SỐ 1 Bộ dụng cụ xét nghiệm chẩn đoán invitro định lượng gen (E gen, RdRp gen) của corona vi rút (COVID-19) bằng kỹ thuật PCR

Còn hiệu lực

37546 20000034/HSCBA-TB 200000001/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI DƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37547 20000028/HSCBSX-HD 200000008/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH THIÉT BỊ Y TẾ ITALY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37548 20000023/HSCBSX-HD 200000007/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH TM SX & IN THÊU THÀNH CÔNG Quần áo bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

37549 20003377/HSCBSX-HCM 200000043/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MAY MẶC NUTICA Khẩu trang y tế 4 lớp (Xanh, xám, trắng)

Còn hiệu lực

37550 20000220/HSCBSX-HNa 200000011/PCBSX-HNa

CHI NHÁNH HÀ NAM- CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực