STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37551 20000002/HSCBSX-HB 200000002/PCBSX-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ECO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37552 20000006/HSCBA-HB 200000005/PCBA-HB

HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM GIA TRUYỀN TRIỆU GIA KEM BÔI TRĨ TRIỆU GIA

Còn hiệu lực

37553 20000007/HSCBA-HB 200000006/PCBA-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT NHẬP KHẨU SMA VINA VIỆT - HÀN Khẩu trang y tế SMA-VINA

Còn hiệu lực

37554 20000266/CFS-BYT-TB-CT 20000020CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH AEONMED VIỆT NAM DUNG DỊCH THẨM PHÂN MÁU ĐẬM ĐẶC RENALVN-B (BICARBONAT)

Còn hiệu lực

37555 20000267/CFS-BYT-TB-CT 20000019CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH AEONMED VIỆT NAM DUNG DỊCH THẨM PHÂN MÁU ĐẬM ĐẶC RENALVN-A (ACID)

Còn hiệu lực

37556 20000280/CFS-BYT-TB-CT 20000017CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA Ống thông tiểu có bong bóng làm bằng nhựa Latex - (Latex Foley Balloon Catheter)

Còn hiệu lực

37557 20000278/CFS-BYT-TB-CT 20000018CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA Ống hút dịch làm từ nhựa Latex - (Latex Suction Catheter)

Còn hiệu lực

37558 20000279/CFS-BYT-TB-CT 20000016CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA Ống thông tiểu có bóng làm tự nhựa Silicone - (All Silicone Foley Balloon Catheter)

Còn hiệu lực

37559 20000283/CFS-BYT-TB-CT 20000004CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA GĂNG PHẪU THUẬT (Surgical Gloves)

Còn hiệu lực

37560 20000289/CFS-BYT-TB-CT 20000003CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ICT VINA HỆ THỐNG GHẾ VÀ THIẾT BỊ NHA KHOA ĐI KÈM/Dental chair system and accompanying equipment (rainbow chair)

Còn hiệu lực