STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37551 000.00.17.H09-210907-0015 210000015/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ QUỐC ANH

Còn hiệu lực

37552 000.00.17.H09-210910-0001 210000022/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CNCPS Khẩu trang nhựa dùng trong y tế

Còn hiệu lực

37553 000.00.17.H09-210908-0001 210000016/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á

Còn hiệu lực

37554 000.00.10.H37-210908-0001 210000007/PCBA-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN GĂNG TAY CAO SU Y TẾ

Còn hiệu lực

37555 000.00.10.H37-210909-0001 210000008/PCBA-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÍCH HẢI THANH THIÊN Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

37556 000.00.16.H23-210901-0002 210000071/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER VIỆT NAM Miếng dán giảm đau thảo dược

Còn hiệu lực

37557 000.00.16.H23-210911-0001 210000072/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC NAM Khâủ trang y tế Đức Nam

Còn hiệu lực

37558 000.00.16.H23-210911-0002 210000073/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC NAM Khẩu trang y tế Đức Nam

Còn hiệu lực

37559 000.00.17.H54-210913-0001 210000007/PCBMB-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THK

Còn hiệu lực

37560 000.00.19.H29-210622-0008 210000642/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALPHACHEM Môi trường bảo quản và vận chuyển mẫu (Viral Transport Medium – VTM)

Còn hiệu lực