STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37561 000.00.19.H26-220210-0036 220000489/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Gel bôi niêm mạc miệng

Còn hiệu lực

37562 000.00.19.H26-220210-0038 220000488/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Gel dùng ngoài

Còn hiệu lực

37563 000.00.19.H26-220208-0010 220000487/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

37564 000.00.10.H37-220220-0002 220000006/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC TUẤN MƠ

Còn hiệu lực

37565 000.00.19.H26-220210-0037 220000486/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Viên đặt

Còn hiệu lực

37566 000.00.10.H37-220220-0001 220000005/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC MINH TUYẾT

Còn hiệu lực

37567 000.00.04.G18-220217-0007 220000007/PTVKT-BYT

NHÀ THUỐC TÂM AN

Còn hiệu lực

37568 000.00.17.H54-220215-0001 220000009/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG PHARMA XỊT HỌNG XUYÊN TÂM LIÊN DK

Còn hiệu lực

37569 000.00.17.H54-220218-0001 220000008/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG PHARMA TINH DẦU TRÀM

Còn hiệu lực

37570 000.00.17.H54-220217-0001 220000007/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG PHARMA XỊT HỌNG XUYÊN TÂM LIÊN DK

Còn hiệu lực