STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37571 000.00.19.H26-210827-0009 210001523/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VENUS XỊT THƠM MIỆNG BẢO NHA

Còn hiệu lực

37572 000.00.19.H26-210827-0010 210001524/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VENUS AN XOANG VƯƠNG

Còn hiệu lực

37573 000.00.19.H26-210827-0021 210001525/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM KOSNA VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh tai

Còn hiệu lực

37574 000.00.19.H26-210830-0009 210001526/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA VỆ SINH MŨI

Còn hiệu lực

37575 000.00.19.H26-210830-0008 210001527/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA NƯỚC BIỂN SÂU

Còn hiệu lực

37576 000.00.19.H26-210830-0010 210001528/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

37577 000.00.19.H26-210828-0003 210001529/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HUY Giường Y Tế

Còn hiệu lực

37578 000.00.19.H26-210830-0042 210000538/PCBMB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

37579 000.00.19.H26-210830-0037 210001530/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM HANMI VIỆT HÀN XỊT CHỐNG SÂU RĂNG

Còn hiệu lực

37580 000.00.19.H26-210904-0004 210001532/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE XỊT KHOÁNG BIỂN

Còn hiệu lực