STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37571 000.00.19.H26-220401-0081 220001108/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH TÚ

Còn hiệu lực

37572 000.00.10.H55-220402-0004 220000159/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC SỐ 10-CN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Còn hiệu lực

37573 000.00.19.H26-220401-0048 220001107/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC PHƯƠNG LINH

Còn hiệu lực

37574 000.00.19.H26-220401-0045 220001106/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC 269

Còn hiệu lực

37575 000.00.10.H55-220402-0003 220000158/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC SỐ 11-CN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Còn hiệu lực

37576 000.00.19.H26-220404-0101 220001105/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC “NGÂN”

Còn hiệu lực

37577 000.00.10.H55-220402-0001 220000157/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC LAN ĐỨC

Còn hiệu lực

37578 000.00.10.H55-220401-0003 220000156/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC PHƯƠNG NHUNG

Còn hiệu lực

37579 000.00.10.H55-220401-0002 220000155/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC THÚY NGỌC

Còn hiệu lực

37580 000.00.10.H55-220401-0001 220000154/PCBMB-TNg

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG HUYỀN

Còn hiệu lực