STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37581 000.00.19.H26-220401-0056 220001056/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC LINH HẠNH

Còn hiệu lực

37582 000.00.19.H26-220401-0082 220001055/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HÀ PHƯƠNG THUỘC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT

Còn hiệu lực

37583 000.00.19.H26-220323-0005 220001121/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Ống môi trường vận chuyển vi rút

Còn hiệu lực

37584 000.00.19.H26-220328-0026 220001055/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Máy rửa và sấy khô giường, băng ca và thùng đựng dụng cụ

Còn hiệu lực

37585 000.00.19.H26-220328-0037 220001054/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH Dây truyền dịch tránh ánh sáng

Còn hiệu lực

37586 000.00.19.H26-220401-0113 220001120/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NATURE GREEN DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

37587 000.00.19.H26-220401-0114 220001119/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NATURE GREEN DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

37588 000.00.19.H26-220401-0105 220001118/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NATURE GREEN XỊT XƯƠNG KHỚP

Còn hiệu lực

37589 000.00.19.H26-220401-0115 220001117/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NATURE GREEN XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

37590 000.00.31.H36-220330-0005 220000098/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC SỐ 34

Còn hiệu lực