STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37581 000.00.19.H29-200420-0022 200000107/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÁT NGUYÊN

Còn hiệu lực

37582 000.00.19.H29-200420-0021 200000656/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

37583 000.00.19.H29-200421-0018 200000657/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Sinh hiển vi khám mắt và phụ kiện

Còn hiệu lực

37584 000.00.19.H29-200421-0016 200000108/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HUY PHÁT

Còn hiệu lực

37585 20014086/HSCBA-HCM 200000658/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ ĐÔNG TÂY Máy ly tâm

Còn hiệu lực

37586 000.00.19.H29-200420-0008 200000659/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TATAVN các loại hộp, Khay chứa y cụ

Còn hiệu lực

37587 000.00.19.H29-200419-0002 200000069/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM DƯỢC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37588 000.00.19.H29-200422-0027 200000070/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37589 000.00.19.H29-200422-0004 200000660/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RESHP VIỆT NAM Khẩu trang Y tế cao cấp UKCARE

Còn hiệu lực

37590 000.00.19.H29-200423-0004 200000071/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM ORGANIC MINH ANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực