STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37581 000.00.19.H26-201130-0003 200002104/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN BPHARCO DUNG DỊCH XỊT THÔNG XOAN

Còn hiệu lực

37582 000.00.19.H26-201125-0002 200002105/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG Dụng cụ phẫu tích

Còn hiệu lực

37583 000.00.19.H26-201118-0009 200002106/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GREEN STAR SURGICAL VIỆT NAM Bộ dụng cụ thăm khám phụ khoa

Còn hiệu lực

37584 000.00.19.H26-201118-0008 200002107/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GREEN STAR SURGICAL VIỆT NAM Bộ dụng cụ dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

37585 000.00.19.H26-201118-0011 200002108/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GREEN STAR SURGICAL VIỆT NAM Bộ dụng cụ khám ngũ quan

Còn hiệu lực

37586 000.00.19.H26-201118-0013 200002109/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GREEN STAR SURGICAL VIỆT NAM Bộ đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

37587 000.00.19.H26-201118-0015 200002110/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GREEN STAR SURGICAL VIỆT NAM Đèn khám

Còn hiệu lực

37588 000.00.19.H26-201118-0016 200002111/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GREEN STAR SURGICAL VIỆT NAM Bô vệ sinh

Còn hiệu lực

37589 000.00.19.H26-201120-0001 200002112/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

37590 000.00.19.H29-201130-0012 200000388/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH LST VIỆT NAM Găng tay y tế

Còn hiệu lực