STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37591 000.00.19.H29-200424-0001 200000661/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AGRE Khẩu trang y tế NANOPRO

Còn hiệu lực

37592 000.00.16.H05-200418-0001 200000002/PCBMB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH PHÁT THĂNG LONG

Còn hiệu lực

37593 000.00.16.H05-200424-0002 200000041/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN RECOIN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37594 20006495/HSCBSX-HN 200000059/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TRƯƠNG TRỌNG CẢNH Dung dịch vệ sinh tai mũi họng

Còn hiệu lực

37595 20015198/HSCBA-HN 200000720/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ trám răng

Còn hiệu lực

37596 20015149/HSCBA-HN 200000721/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ bẩy xương

Còn hiệu lực

37597 20015147/HSCBA-HN 200000722/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đục xương

Còn hiệu lực

37598 20015146/HSCBA-HN 200000723/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ nạo xương

Còn hiệu lực

37599 20015145/HSCBA-HN 200000724/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Hệ thống banh chấn thương

Còn hiệu lực

37600 20015144/HSCBA-HN 200000725/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Búa phẫu thuật

Còn hiệu lực