STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37591 000.00.19.H26-220219-0027 220000328/PCBMB-HN

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH QUANG

Còn hiệu lực

37592 000.00.48.H41-220219-0004 220000076/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC KHOA HOÀ

Còn hiệu lực

37593 000.00.48.H41-220219-0002 220000075/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC PHẠM THỊ LINH

Còn hiệu lực

37594 000.00.48.H41-220219-0001 220000074/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC KIM THOA

Còn hiệu lực

37595 000.00.48.H41-220220-0009 220000073/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC HẢI AN 1

Còn hiệu lực

37596 000.00.48.H41-220218-0015 220000072/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC BÙI HOÀ

Còn hiệu lực

37597 000.00.48.H41-220218-0005 220000071/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC HA MY - GIANG

Còn hiệu lực

37598 000.00.48.H41-220217-0016 220000070/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TUẤN HƯƠNG

Còn hiệu lực

37599 000.00.48.H41-220214-0011 220000069/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC HIÊN TOÀN

Còn hiệu lực

37600 000.00.48.H41-220221-0005 220000068/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN THỦY CẢNH

Còn hiệu lực