STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37641 000.00.19.H26-200422-0011 200000129/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHÁT

Còn hiệu lực

37642 000.00.19.H26-200420-0015 200000761/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

37643 000.00.19.H26-200422-0002 200000763/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BT HIẾU HIỀN Dung dịch xịt họng GAMA

Còn hiệu lực

37644 20015379/HSCBA-HN 200000764/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN SINH Nước súc miệng họng One Global

Còn hiệu lực

37645 000.00.19.H26-200423-0008 200000765/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Đèn tiểu phẫu

Còn hiệu lực

37646 000.00.19.H26-200422-0018 200000766/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BẢO QUANG KHẨU TRANG Y TẾ AN SINH

Còn hiệu lực

37647 000.00.19.H26-200423-0010 200000768/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Giường bệnh nhân 2 tay quay

Còn hiệu lực

37648 000.00.19.H26-200423-0009 200000769/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Giường bệnh nhân 2 tay quay

Còn hiệu lực

37649 20015249/HSCBA-HN 200000770/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC CỔ TRUYỀN BẢO XUÂN 1A - AN NHIỆT (Dung dịch tắm khỏe)

Còn hiệu lực

37650 20015250/HSCBA-HN 200000771/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC CỔ TRUYỀN BẢO XUÂN 2A - AN NHIỆT (Dung dịch tắm khỏe)

Còn hiệu lực