STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37641 000.00.19.H26-220413-0020 220001338/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH Dây truyền dịch; Dây truyền dịch đếm giọt; Dây nối truyền dịch; Khóa 3 chạc; Dây nối truyền dịch với khóa 3 chạc

Còn hiệu lực

37642 000.00.19.H26-220422-0017 220001624/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỐ 1 TRỰC THUỘC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

Còn hiệu lực

37643 000.00.19.H26-220422-0016 220001623/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỐ 2 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

Còn hiệu lực

37644 000.00.19.H26-220422-0015 220001622/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI

Còn hiệu lực

37645 000.00.19.H26-220422-0010 220001621/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI CƠ SỞ 3

Còn hiệu lực

37646 000.00.19.H26-220418-0020 220001620/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VITA PLUS MỸ

Còn hiệu lực

37647 000.00.19.H26-220416-0003 220001337/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Máy đo huyết áp điện tử

Còn hiệu lực

37648 000.00.19.H26-220416-0015 220001310/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Tủ bảo quản vaccine, sinh phẩm

Còn hiệu lực

37649 000.00.04.G18-220422-0004 220002100/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống dẫn lưu dịch

Còn hiệu lực

37650 000.00.19.H29-220420-0024 220000824/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MY CHÂU 6

Còn hiệu lực