STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37651 000.00.19.H29-220217-0040 220000309/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TÂN VŨ QUYÊN

Còn hiệu lực

37652 000.00.19.H26-220219-0011 220000476/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EROPHAR FRANCE XỊT HỌNG MŨI TAI THẢO DƯỢC XUYÊN TÂM LIÊN EROPHAR

Còn hiệu lực

37653 000.00.19.H26-220220-0004 220000327/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MEDDA

Còn hiệu lực

37654 000.00.19.H26-220217-0022 220000475/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PUBLIC HEALTH QUỐC TẾ Xịt Họng Keo Ong

Còn hiệu lực

37655 000.00.19.H26-220217-0021 220000474/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PUBLIC HEALTH QUỐC TẾ Xịt Kháng Khuẩn

Còn hiệu lực

37656 000.00.19.H26-220217-0020 220000473/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA- VIP XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

37657 000.00.19.H26-220217-0019 220000472/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAVIFA DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

37658 000.00.19.H26-220217-0003 220000471/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG

Còn hiệu lực

37659 000.00.19.H29-211225-0003 220000308/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HEALTHCARE LINK

Còn hiệu lực

37660 000.00.19.H26-220216-0010 220000470/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VICPHAR XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực