STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37651 000.00.19.H26-220415-0031 220001637/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂM ĐỨC

Còn hiệu lực

37652 000.00.19.H26-220417-0002 220001636/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH AN

Còn hiệu lực

37653 000.00.19.H26-220416-0020 220001635/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH

Còn hiệu lực

37654 000.00.19.H26-220417-0007 220001634/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG YẾN

Còn hiệu lực

37655 000.00.19.H26-220415-0041 220001348/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ ống hút dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

37656 000.00.19.H26-220416-0017 220001347/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Trụ lấy dấu dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

37657 000.00.19.H26-220417-0003 220001633/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TÂM ĐỨC

Còn hiệu lực

37658 000.00.19.H26-220408-0057 220001319/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Bàn nâng cho thiết bị đo sinh trắc học nhãn cầu

Còn hiệu lực

37659 000.00.19.H26-220401-0054 220001318/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Bàn nâng cho thiết bị đo sinh trắc học nhãn cầu

Còn hiệu lực

37660 000.00.19.H26-220416-0013 220001346/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Vít nha khoa

Còn hiệu lực