STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37661 000.00.19.H26-220330-0092 220001111/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Cánh tay treo trần

Còn hiệu lực

37662 000.00.19.H17-220330-0004 220000182/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC VẠN AN

Còn hiệu lực

37663 000.00.19.H17-220330-0001 220000004/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG Bông hút nước y tế các loại

Còn hiệu lực

37664 000.00.19.H26-220401-0067 220001036/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐÔNG HÀ

Còn hiệu lực

37665 000.00.19.H17-220330-0005 220000181/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC HUY HÒA

Còn hiệu lực

37666 000.00.19.H17-220331-0001 220000180/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA VÀNG

Còn hiệu lực

37667 000.00.04.G18-220401-0012 220001875/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Nhiệt kế điện tử dán nách

Còn hiệu lực

37668 000.00.19.H17-220331-0003 220000179/PCBMB-ĐNa

HỘ KINH DOANH VIỆT NHẬT

Còn hiệu lực

37669 000.00.19.H26-220331-0148 220001042/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

37670 000.00.19.H17-220331-0005 220000178/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC KHÁNH NGỌC

Còn hiệu lực