STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37671 000.00.17.H39-220413-0003 220000047/PCBMB-LA

QUẦY THUỐC HẠNH NGÔN

Còn hiệu lực

37672 000.00.17.H39-220414-0002 220000046/PCBMB-LA

QUẦY THUỐC THỦ THỪA 15

Còn hiệu lực

37673 000.00.17.H39-220418-0001 220000045/PCBMB-LA

QUẦY THUỐC THỦ THỪA 11

Còn hiệu lực

37674 000.00.17.H39-220408-0002 220000044/PCBMB-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 712

Còn hiệu lực

37675 000.00.17.H39-220412-0003 220000043/PCBMB-LA

QUẦY THUỐC TÂM PHÁT

Còn hiệu lực

37676 000.00.17.H39-220412-0002 220000042/PCBMB-LA

QUẦY THUỐC PHƯƠNG NHI

Còn hiệu lực

37677 000.00.17.H39-220413-0001 220000041/PCBMB-LA

QUẦY THUỐC BẾN LỨC 8

Còn hiệu lực

37678 000.00.17.H39-220414-0001 220000040/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM-HIỆU THUỐC MỘC HÓA - QUẦY THUỐC BÁC SĨ NHÂN

Còn hiệu lực

37679 000.00.17.H39-220415-0001 220000028/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN DUNG DỊCH SÁT KHUẨN

Còn hiệu lực

37680 000.00.16.H11-220405-0001 220000050/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 646

Còn hiệu lực