STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37671 000.00.19.H26-220209-0033 220000431/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT Ống thông niệu quản JJ sử dụng một lần

Còn hiệu lực

37672 000.00.19.H26-220210-0024 220000430/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT Kìm sinh thiết sử dụng một lần

Còn hiệu lực

37673 000.00.19.H26-220209-0016 220000429/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT Dây hút đờm nhớt sử dụng một lần

Còn hiệu lực

37674 000.00.19.H26-220209-0029 220000428/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT Ống thông Foley

Còn hiệu lực

37675 000.00.19.H26-220207-0001 220000427/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT Bơm tiêm insulin

Còn hiệu lực

37676 000.00.19.H26-220208-0001 220000426/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT Bộ dây truyền máu

Còn hiệu lực

37677 000.00.19.H26-220208-0004 220000425/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT Dây nuôi ăn dạ dày

Còn hiệu lực

37678 000.00.10.H31-220208-0001 220000007/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TTY Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

37679 000.00.19.H26-220118-0010 220000424/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Cụm IVD dấu ấn viêm khớp

Còn hiệu lực

37680 000.00.19.H26-220214-0017 220000321/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 3H MEDICAL

Còn hiệu lực