STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37671 000.00.19.H29-200418-0004 200000643/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM DỤNG CỤ PHẪU THUẬT SỬ DỤNG TRONG PHẪU THUẬT CỦA HÃNG ORTHOPEADIC t & SPINE DEVELOPMENT

Còn hiệu lực

37672 000.00.19.H29-200418-0007 200000644/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MQ KHẨU TRANG 4 LỚP KHÁNG KHUẨN MQ SKIN AQUA MASK / ANTIMICROBIAL FACE MASK 4 LAYER MQ SKIN AQUA MASK

Còn hiệu lực

37673 000.00.19.H29-200420-0001 200000645/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT TRÂM ANH HỒ KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37674 000.00.19.H29-200418-0006 200000646/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MQ KHẨU TRANG 4 LỚP MQ SKIN AQUA MASK / FACE MASK 4 LAYER MQ SKIN AQUA MASK

Còn hiệu lực

37675 20014080/HSCBA-HCM 200000647/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

37676 000.00.19.H29-200418-0003 200000648/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC BỘ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CÓ CAMERA

Còn hiệu lực

37677 20014079/HSCBA-HCM 200000649/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC NỘI THẤT Y TẾ_SAIKANG

Còn hiệu lực

37678 000.00.19.H29-200422-0005 200000650/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HQGANO Áo choàng phòng dịch (Disposable Isolation Gown)

Còn hiệu lực

37679 000.00.19.H29-200422-0006 200000651/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HQGANO Bộ trang phục phòng dịch (Disposable Isolation Suit)

Còn hiệu lực

37680 000.00.19.H29-200422-0010 200000652/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TƯƠI MART Khẩu trang y tế Mr Tươi

Còn hiệu lực