STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37701 000.00.19.H26-220121-0016 220000437/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin

Còn hiệu lực

37702 000.00.19.H26-220115-0022 220000436/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Magnesium

Còn hiệu lực

37703 000.00.19.H26-220119-0003 220000435/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride

Còn hiệu lực

37704 000.00.19.H26-220118-0062 220000434/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ thuốc thử xét nghiệm Bilirubin Direct

Còn hiệu lực

37705 000.00.19.H26-220112-0057 220000433/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ thuốc thử xét nghiệm Glucose

Còn hiệu lực

37706 000.00.19.H26-220112-0056 220000432/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ thuốc thử xét nghiệm LDL Cholesterol

Còn hiệu lực

37707 000.00.19.H26-220209-0033 220000431/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT Ống thông niệu quản JJ sử dụng một lần

Còn hiệu lực

37708 000.00.19.H26-220210-0024 220000430/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT Kìm sinh thiết sử dụng một lần

Còn hiệu lực

37709 000.00.19.H26-220209-0016 220000429/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT Dây hút đờm nhớt sử dụng một lần

Còn hiệu lực

37710 000.00.19.H26-220209-0029 220000428/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT Ống thông Foley

Còn hiệu lực