STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37711 000.00.19.H29-220420-0012 220000897/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37712 000.00.19.H26-220309-0004 220001309/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM IVD kích hoạt phản ứng hóa phát quang trong xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

37713 000.00.16.H11-220413-0001 220000051/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 639

Còn hiệu lực

37714 000.00.24.H49-220416-0001 220000157/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC TRUNG LINH

Còn hiệu lực

37715 000.00.24.H49-220331-0002 220000156/PCBMB-QN

CÔNG TY CÔ PHẦN TÂM PHÚC ĐƯỜNG

Còn hiệu lực

37716 000.00.17.H39-220412-0005 220000050/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM - QUẦY THUỐC THỦ THỪA 4

Còn hiệu lực

37717 000.00.17.H39-220412-0007 220000049/PCBMB-LA

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM - QUẦY THUỐC THỦ THỪA 7

Còn hiệu lực

37718 000.00.17.H39-220412-0004 220000048/PCBMB-LA

QUẦY THUỐC TÂM AN

Còn hiệu lực

37719 000.00.17.H39-220413-0003 220000047/PCBMB-LA

QUẦY THUỐC HẠNH NGÔN

Còn hiệu lực

37720 000.00.17.H39-220414-0002 220000046/PCBMB-LA

QUẦY THUỐC THỦ THỪA 15

Còn hiệu lực