STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37711 000.00.19.H29-201208-0002 200002178/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE Khẩu trang y tế thông thường 3 lớp

Còn hiệu lực

37712 000.00.19.H29-201214-0001 200002179/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ BÌNH TIÊN KHẨU TRANG TẾ MED TETS v.01a

Còn hiệu lực

37713 000.00.19.H29-201210-0005 200002180/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN RẠN BIỂN KHẨU TRANG Y TẾ RB2MASK

Còn hiệu lực

37714 000.00.19.H26-200918-0011 200002188/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO XE ĐẨY DỤNG CỤ

Còn hiệu lực

37715 000.00.19.H26-201117-0016 200002189/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT Xe đẩy thuốc

Còn hiệu lực

37716 000.00.19.H26-201117-0015 200002190/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Gel EXCIBE

Còn hiệu lực

37717 000.00.19.H26-201130-0030 200002191/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VICOFA XOANG ĐỖ THỊ VICOFA

Còn hiệu lực

37718 000.00.19.H26-201205-0006 200000460/PCBMB-HN

HKD CỬA HÀNG VẬT TƯ Y TẾ SỐ 108 E8

Còn hiệu lực

37719 000.00.19.H26-201130-0027 200002186/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Bàn mổ

Còn hiệu lực

37720 000.00.19.H26-201204-0010 200002192/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực