STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37711 000.00.19.H15-200418-0002 200000004/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC TRUNG VINH Khẩu trang y tế Trung Vinh

Còn hiệu lực

37712 000.00.16.H05-200422-0002 200000038/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XNK CHANG CHANG Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

37713 000.00.04.G18-200213-0242 20000056/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37714 000.00.04.G18-200114-0238 20000055/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM)

Còn hiệu lực

37715 000.00.04.G18-200302-0293 20000054/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP

Còn hiệu lực

37716 000.00.04.G18-200207-0241 20000053/2020/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP

Còn hiệu lực

37717 000.00.04.G18-200418-0008 200005/NKTTB-BYT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST Máy thở

Còn hiệu lực

37718 20003388/HSCBSX-HCM 200000052/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VI NA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37719 000.00.19.H29-200421-0017 200000053/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI GIA BẢO PHƯƠNG Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

37720 000.00.19.H29-200419-0003 200000054/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HQGANO Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực