STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37711 000.00.19.H29-220214-0018 220000451/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Túi nuôi ăn

Còn hiệu lực

37712 000.00.19.H26-220120-0002 220000412/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Bóng nong mạch máu ngoại vi

Còn hiệu lực

37713 000.00.19.H29-220209-0021 220000450/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Máy nuôi ăn đường ruột và phụ kiện

Còn hiệu lực

37714 000.00.19.H29-220211-0025 220000449/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Chụp(Mask) thanh quản

Còn hiệu lực

37715 000.00.19.H29-220217-0022 220000448/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Thiết bị điện trị liệu kết hợp siêu âm trị liệu

Còn hiệu lực

37716 000.00.19.H26-220210-0025 220000411/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG Dao lấy da (dao bào da)

Còn hiệu lực

37717 000.00.19.H26-220209-0008 220000319/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ

Còn hiệu lực

37718 000.00.19.H26-220210-0008 220000318/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HÀ

Còn hiệu lực

37719 000.00.19.H26-220210-0021 220000410/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT THẮNG Thiết bị cầm máu mạch quay

Còn hiệu lực

37720 000.00.19.H26-220210-0017 220000409/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT THẮNG Bơm áp lực cao có hệ thống khóa tự động

Còn hiệu lực