STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37731 000.00.19.H26-220403-0003 220001076/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THACOPHAR

Còn hiệu lực

37732 000.00.19.H26-220403-0001 220001075/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DGC

Còn hiệu lực

37733 000.00.19.H26-220401-0120 220001074/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC AN THỊNH

Còn hiệu lực

37734 000.00.19.H26-220401-0109 220001123/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NATURE GREEN DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

37735 000.00.07.H27-220404-0001 220000054/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC TUẤN ANH

Còn hiệu lực

37736 000.00.07.H27-220403-0001 220000053/PCBMB-HT

QUẦY THUỐC KIM ANH

Còn hiệu lực

37737 000.00.19.H26-211104-0020 220001122/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AN PHÁT Khẩu trang Lakeland

Còn hiệu lực

37738 000.00.19.H17-220331-0004 220000183/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC THẢO MY

Còn hiệu lực

37739 000.00.25.H47-220331-0001 220000003/PCBA-QNa

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PRO SÀI GÒN Dung Dịch Cồn 90⁰, Dung Dịch Cồn 70⁰

Còn hiệu lực

37740 000.00.16.H23-220322-0003 220000007/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH DƯỢC VTYT ALPHA GOLD Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực