STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37741 20015334/HSCBA-HN 200000709/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Giường bệnh nhân 5 tay quay

Còn hiệu lực

37742 20015332/HSCBA-HN 200000710/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOCARE VIỆT NAM Máy xử lý mô tự động

Còn hiệu lực

37743 20015331/HSCBA-HN 200000711/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN NGỌC GIƯỜNG Y TẾ

Còn hiệu lực

37744 20015300/HSCBA-HN 200000712/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch vệ sinh mũi, xoang Freenose kid

Còn hiệu lực

37745 20015299/HSCBA-HN 200000713/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch vệ sinh mũi, xoang Freenose adult

Còn hiệu lực

37746 20015330/HSCBA-HN 200000714/PCBA-HN

CONG TY CO PHAN DAU TU QUOC TE HOANG GIA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37747 20006496/HSCBSX-HN 200000064/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ (MTTS) Máy trợ thở CPAP

Còn hiệu lực

37748 000.00.19.H26-200419-0006 200000065/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH THU Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37749 000.00.48.H41-200420-0001 200000018/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HCD Khẩu trang y tế HCD

Còn hiệu lực

37750 20000910/HSCBA-LA 200000031/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN Trang phục bảo hộ (Personal protective equipment- PPE)

Còn hiệu lực