STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37741 000.00.19.H26-220330-0068 220001012/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ AN THỊNH

Còn hiệu lực

37742 000.00.19.H26-220329-0030 220001039/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

37743 000.00.19.H26-220329-0035 220001011/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HOÀNG AN

Còn hiệu lực

37744 000.00.19.H26-220328-0003 220001038/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng H. pylori

Còn hiệu lực

37745 000.00.19.H26-220328-0005 220001037/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên H. pylori

Còn hiệu lực

37746 000.00.12.H19-220328-0001 220000044/PCBMB-ĐN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SỨC KHOẺ HẠNH PHÚC

Còn hiệu lực

37747 000.00.19.H26-220331-0195 220001010/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VIN PHARMACY

Còn hiệu lực

37748 000.00.19.H26-220401-0003 220001009/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HẢI ĐĂNG

Còn hiệu lực

37749 000.00.09.H61-220401-0001 220000016/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN VĨNH LONG 8

Còn hiệu lực

37750 000.00.48.H41-220401-0001 220000231/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH ĐẠT AN PHÁT

Còn hiệu lực