STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37771 000.00.31.H36-220404-0001 220000104/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIỆN TÂM

Còn hiệu lực

37772 000.00.31.H36-220403-0002 220000103/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC TÂY ĐỨC VIỄN

Còn hiệu lực

37773 000.00.31.H36-220403-0001 220000102/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THẮNG HÀ

Còn hiệu lực

37774 000.00.31.H36-220330-0004 220000101/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC THANH LIÊN

Còn hiệu lực

37775 000.00.19.H32-220402-0001 220000032/PCBMB-KH

NHÀ THUỐC HỮU NGHĨA

Còn hiệu lực

37776 000.00.31.H36-220328-0001 220000100/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC DIỄM PHÚC

Còn hiệu lực

37777 000.00.31.H36-220316-0001 220000099/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIÊN HUỆ

Còn hiệu lực

37778 000.00.07.H27-220404-0002 220000055/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC THANH THÁI

Còn hiệu lực

37779 000.00.16.H05-220404-0001 220000048/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HOÀNG TIẾN Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

37780 000.00.16.H46-220318-0001 220000038/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC SỐ 09 ĐỒNG THỦY

Còn hiệu lực