STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37771 000.00.17.H59-200824-0001 200000001/PCBSX-TV

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ NGUYÊN VIỆT NAM Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

37772 000.00.19.H26-200818-0016 200000195/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EDGAR Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

37773 000.00.19.H26-200725-0003 200000296/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN QUANG

Còn hiệu lực

37774 000.00.19.H26-200824-0021 200001488/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HABIMEC VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37775 000.00.19.H26-200820-0003 200001491/PCBA-HN

TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN Bộ trang phục phòng, chống dịch (áo choàng)

Còn hiệu lực

37776 000.00.19.H26-200822-0002 200000196/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG HIỀN LONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37777 000.00.19.H26-200824-0001 200001489/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN Ý khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37778 000.00.19.H26-200824-0002 200001490/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIMIKO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37779 000.00.19.H26-200825-0007 200001493/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VTS VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

37780 000.00.19.H26-200825-0004 200001494/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH REMAN ĐẠI KIM KHẨU TRANG Y TẾ DAIKIM

Còn hiệu lực