STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37811 000.00.19.H26-210423-0007 210000511/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ BRIAN IR NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

37812 000.00.19.H26-210423-0008 210000512/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE GEL DÙNG NGOÀI PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

37813 000.00.19.H26-210423-0009 210000513/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE DUNG DỊCH XỊT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

37814 000.00.19.H26-210426-0007 210000514/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ Mặt nạ cố định đầu

Còn hiệu lực

37815 000.00.19.H26-210426-0008 210000515/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT MỸ Tấm cố định chân không cho các khu vực điều trị

Còn hiệu lực

37816 000.00.19.H29-210322-0013 210000278/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Gạc tẩm cồn

Còn hiệu lực

37817 000.00.19.H29-210111-0012 210000279/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ RI MA Xe lăn điện dành cho người khuyết tật

Còn hiệu lực

37818 000.00.19.H29-210115-0014 210000280/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN IRIS PHARMA Ống Hít IRISYAN

Còn hiệu lực

37819 000.00.19.H29-210319-0002 210000058/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MIG

Còn hiệu lực

37820 000.00.19.H29-210322-0006 210000281/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Đồng hồ điều chỉnh lưu lượng khí oxy

Còn hiệu lực