STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37811 000.00.19.H29-220419-0055 220000875/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là cóng phản ứng cho xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

37812 000.00.19.H29-220419-0048 220000874/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phụ trợ cho xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

37813 000.00.19.H29-220419-0037 220000873/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phụ trợ bảo dưỡng kim hút

Còn hiệu lực

37814 000.00.19.H29-220419-0029 220000872/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là dung dịch vệ sinh cho xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

37815 000.00.19.H29-220415-0044 220000871/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là ống chứa mẫu

Còn hiệu lực

37816 000.00.19.H29-220415-0041 220000870/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bình chứa chất thải lỏng

Còn hiệu lực

37817 000.00.19.H29-220415-0035 220000869/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là cóng phản ứng

Còn hiệu lực

37818 000.00.19.H29-220415-0031 220000868/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ phận nạp, xuất giá chứa mẫu

Còn hiệu lực

37819 000.00.16.H05-220419-0002 220000055/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TC PHARMA BN Xịt mũi

Còn hiệu lực

37820 000.00.19.H29-220419-0063 220000867/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là cốc đựng mẫu

Còn hiệu lực