STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37821 000.00.16.H10-220419-0001 220000001/PCBA-BP

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BK Găng tay cao su y tế chưa tiệt trùng, không bột

Còn hiệu lực

37822 000.00.16.H10-220415-0001 220000021/PCBMB-BP

NHÀ THUỐC BÍCH HẰNG

Còn hiệu lực

37823 000.00.19.H29-220415-0027 220000864/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là hộp nhỏ dùng để chứa mẫu

Còn hiệu lực

37824 000.00.12.H19-220416-0001 220000076/PCBMB-ĐN

NHÀ THUỐC ĐỨC HUY

Còn hiệu lực

37825 000.00.16.H60-220418-0003 220000038/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Còn hiệu lực

37826 000.00.16.H60-220421-0001 220000037/PCBMB-TQ

QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ THÙY

Còn hiệu lực

37827 000.00.17.H62-220413-0001 220000062/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 540

Còn hiệu lực

37828 000.00.04.G18-220420-0099 220002070/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BMACARE Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên C. difficile Toxin A+B

Còn hiệu lực

37829 000.00.19.H29-210324-0007 220000863/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Vật liệu làm khuôn đúc răng giả

Còn hiệu lực

37830 000.00.19.H26-220420-0035 220001614/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN K - CƠ SỞ TAM HIỆP

Còn hiệu lực