STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37821 000.00.19.H29-210322-0010 210000282/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM NÓN PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

37822 000.00.19.H29-210322-0009 210000283/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Bàn chải phẫu thuật

Còn hiệu lực

37823 000.00.19.H29-210322-0014 210000284/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Carpot tiểu

Còn hiệu lực

37824 000.00.19.H29-210401-0002 210000285/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC Băng ca cứu thương

Còn hiệu lực

37825 000.00.19.H29-210401-0004 210000287/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ phận trung tâm nạp xuất mẫu.

Còn hiệu lực

37826 000.00.19.H29-210326-0001 210000288/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN Miếng dán phẫu thuật

Còn hiệu lực

37827 000.00.19.H29-210406-0009 210000289/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Bộ đón bé chào đời Safe Baby-TD

Còn hiệu lực

37828 000.00.16.H05-210416-0001 210000010/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH KM ACT Khăn choàng

Còn hiệu lực

37829 000.00.16.H40-210408-0001 210000003/PCBMB-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH

Còn hiệu lực

37830 000.00.16.H40-210414-0001 210000005/PCBSX-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LIÊN GEL ÂM ĐẠO

Còn hiệu lực