STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37831 000.00.19.H29-220329-0018 220000699/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SINH NAM Dao cắt vi phẫu

Còn hiệu lực

37832 000.00.17.H54-220321-0001 220000014/PCBMB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH PHÁT

Còn hiệu lực

37833 000.00.19.H29-220217-0031 220001045/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Thiết bị điều trị ghế nha khoa

Còn hiệu lực

37834 000.00.19.H29-220331-0009 220001044/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Bộ mũi khoan phẫu thuật cho implant

Còn hiệu lực

37835 000.00.04.G18-220401-0017 220001876/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH HOÀNG Dung dịch tẩy rửa, làm sạch, tiền khử khuẩn dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

37836 000.00.19.H29-220329-0008 220000698/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HEALTHY MEDICARE NHẬT TÂN XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

37837 000.00.19.H29-220329-0019 220000697/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT TIỀN GIANG XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

37838 000.00.48.H41-220401-0003 220000012/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NHẬT QUANG XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

37839 000.00.19.H29-220331-0023 220001043/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Máy phẫu thuật nha khoa

Còn hiệu lực

37840 000.00.17.H62-220331-0002 220000048/PCBMB-VP

NHÀ THUỐC HẠNH HƯƠNG

Còn hiệu lực