STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37841 000.00.16.H25-220127-0002 220000002/PCBB-HNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI Máy siêu âm

Còn hiệu lực

37842 000.00.16.H25-220127-0001 220000001/PCBB-HNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI Máy siêu âm

Còn hiệu lực

37843 000.00.04.G18-220120-0043 220001298/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Thòng lọng cắt Polyp, sử dụng 1 lần

Còn hiệu lực

37844 000.00.48.H41-220215-0001 220000002/PCBB-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ ống thông

Còn hiệu lực

37845 000.00.17.H53-220120-0004 220000011/PCBMB-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 123

Còn hiệu lực

37846 000.00.17.H53-220120-0001 220000010/PCBMB-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 434

Còn hiệu lực

37847 000.00.17.H53-220120-0006 220000009/PCBMB-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 509

Còn hiệu lực

37848 000.00.17.H53-220120-0005 220000008/PCBMB-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 479

Còn hiệu lực

37849 000.00.17.H53-220120-0003 220000007/PCBMB-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 234

Còn hiệu lực

37850 000.00.17.H53-220121-0001 220000006/PCBMB-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 490

Còn hiệu lực