STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37871 17000198/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100073ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/AS-5

Còn hiệu lực

37872 000.00.04.G18-210106-0005 2100061ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Bơm tiêm sử dụng một lần

Còn hiệu lực

37873 000.00.04.G18-200813-0016 2100069ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm tiêm sử dụng một lần

Còn hiệu lực

37874 000.00.04.G18-201216-0017 2100074ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Máy X-quang cao tần

Còn hiệu lực

37875 000.00.04.G18-210130-0003 2100064ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên

Còn hiệu lực

37876 19010216/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100062ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Van cầm máu loại trượt

Còn hiệu lực

37877 19010212/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100070ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Dây nối áp lực cao dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

37878 000.00.04.G18-201210-0004 2100065ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA Ống thông (ống dẫn lưu ổ bụng)

Còn hiệu lực

37879 20011313/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100063ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK Bơm tiêm Insulin sử dụng một lần

Còn hiệu lực

37880 000.00.04.G18-210130-0002 2100071ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Dây dẫn hướng can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực