STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37871 000.00.19.H29-200812-0009 200001370/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HUY THƯỜNG Khẩu trang y tế Safety

Còn hiệu lực

37872 000.00.10.H31-200812-0003 200000024/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRỌNG GẤM KHẨU TRANG Y TẾ THÔNG THƯỜNG

Còn hiệu lực

37873 000.00.16.H23-200810-0001 200000090/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ YHT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37874 000.00.16.H23-200811-0002 200000091/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX & TM PHÚ NGHĨA Khẩu trang y tế Phúc Anh

Còn hiệu lực

37875 000.00.16.H40-200720-0003 200000030/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Gạc y tế

Còn hiệu lực

37876 000.00.16.H02-200810-0001 200000020/PCBSX-BG

CÔNG TY CP MAY SAO VÀNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37877 000.00.18.H43-200810-0001 200000001/PCBSX-NT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHAN RANG Khẩu Trang y tế

Còn hiệu lực

37878 000.00.18.H56-200806-0001 200000012/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Hóa chất dùng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

37879 000.00.19.H29-200710-0003 200001351/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM Giường y tế, Tủ đầu giường, Bàn ăn, Cáng và xe cáng y tế, Xe đẩy y tế

Còn hiệu lực

37880 000.00.19.H29-200807-0010 200000209/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINTECH

Còn hiệu lực