STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37871 000.00.17.H62-220211-0001 220000019/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 372

Còn hiệu lực

37872 000.00.17.H62-220211-0002 220000018/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 377

Còn hiệu lực

37873 000.00.17.H62-220211-0003 220000017/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 410

Còn hiệu lực

37874 000.00.17.H62-220211-0004 220000016/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 420

Còn hiệu lực

37875 000.00.16.H02-220217-0004 220000006/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH BẮC GIANG

Còn hiệu lực

37876 000.00.16.H02-220217-0003 220000005/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH AN VẠN PHÁT GROUP

Còn hiệu lực

37877 000.00.16.H05-220217-0001 220000012/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ & DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT Nước muối sinh lý Thành Phát

Còn hiệu lực

37878 000.00.04.G18-220217-0013 220001315/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Máy tạo áp lực trong truyền dịch

Còn hiệu lực

37879 000.00.04.G18-220217-0026 220001314/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NC VIỆT NAM Nước mắt nhân tạo xịt mắt dưỡng kính áp tròng

Còn hiệu lực

37880 000.00.19.H26-220210-0032 220000439/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Máy tạo Oxy y tế công nghệ 4.0

Còn hiệu lực