STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37881 000.00.19.H29-200807-0031 200000253/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37882 000.00.19.H29-200810-0001 200001352/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TRẦN KHẨU TRANG Y TẾ HT PRO MASK

Còn hiệu lực

37883 000.00.19.H29-200810-0006 200000254/PCBSX-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG PHONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37884 000.00.19.H29-200810-0013 200001353/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 3S Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37885 000.00.19.H29-200810-0011 200001354/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HƯNG BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Còn hiệu lực

37886 000.00.19.H29-200810-0002 200001355/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NEO KHẨU TRANG Y TẾ ( NEO FACE MASK)

Còn hiệu lực

37887 000.00.19.H29-200810-0024 200001356/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRỊNH TRƯỜNG GIANG Bàn khám bệnh

Còn hiệu lực

37888 000.00.19.H29-200810-0012 200000210/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - THIẾT BỊ Y TẾ KHÔI THẮNG

Còn hiệu lực

37889 000.00.19.H26-200810-0001 200001411/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI A1 Á CHÂU KHẨU TRANG CAO CẤP A1

Còn hiệu lực

37890 000.00.19.H26-200808-0002 200000276/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAKADO

Còn hiệu lực