STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37881 000.00.19.H26-220401-0047 220001020/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC LỘC BÌNH

Còn hiệu lực

37882 000.00.19.H26-220401-0040 220001019/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGỌC ANH

Còn hiệu lực

37883 000.00.19.H26-220401-0002 220001018/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC VỸ THANH

Còn hiệu lực

37884 000.00.19.H26-220331-0177 220001017/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TÂM ĐỨC

Còn hiệu lực

37885 000.00.19.H26-220331-0173 220001016/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MẪN

Còn hiệu lực

37886 000.00.19.H26-220331-0157 220001015/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BÍCH THỦY

Còn hiệu lực

37887 000.00.19.H26-220331-0165 220001014/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TƯ NHÂN 68

Còn hiệu lực

37888 000.00.19.H26-220329-0002 220001110/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA Gel bôi hỗ trợ giảm đau META hot

Còn hiệu lực

37889 000.00.12.H19-220331-0002 220000047/PCBMB-ĐN

HỘ KINH DOANH NGỌC MINH

Còn hiệu lực

37890 000.00.12.H19-220401-0001 220000046/PCBMB-ĐN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC 339

Còn hiệu lực