STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37891 000.00.19.H29-210322-0004 210000300/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Lam kính

Còn hiệu lực

37892 000.00.19.H29-210401-0003 210000061/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH TRÍ

Còn hiệu lực

37893 000.00.19.H29-210406-0007 210000301/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU ANT VIỆT NAM Họ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

37894 000.00.19.H29-210406-0012 210000302/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Găng tay dùng cho y tế (Găng khám)

Còn hiệu lực

37895 000.00.12.H19-210423-0001 210000013/PCBA-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỤNG CỤ CƠ KHÍ VÀ Y TẾ VPIC VIỆT PHÁT Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

37896 000.00.12.H19-210428-0001 210000014/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Khẩu trang y tế 3 lớp

Còn hiệu lực

37897 000.00.18.H56-210422-0001 210000008/PCBA-TH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGHĨA LÝ KHẨU TRANG Y TẾ VNL P2

Còn hiệu lực

37898 000.00.16.H10-210415-0001 210000002/PCBSX-BP

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY BÌNH PHƯỚC Găng tay Latex khám bệnh không bột

Còn hiệu lực

37899 000.00.19.H26-210331-0007 210000516/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

37900 000.00.19.H26-210416-0008 210000144/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ HOÀNG BẢO

Còn hiệu lực