STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37891 000.00.19.H29-220210-0026 220000384/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ nguồn sáng dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

37892 000.00.19.H29-220210-0021 220000383/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống thông dò

Còn hiệu lực

37893 000.00.19.H29-220119-0051 220000382/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống nội soi

Còn hiệu lực

37894 000.00.04.G18-220214-0007 220001237/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Cổng tiêm không kim có dây nối dài cho tiêm, truyền dịch

Còn hiệu lực

37895 000.00.19.H26-220126-0042 220000336/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIDS PLAZA Máy hút sữa điện đôi

Còn hiệu lực

37896 000.00.19.H26-220126-0045 220000335/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIDS PLAZA Máy hút sữa điện đơn

Còn hiệu lực

37897 000.00.19.H29-220209-0019 220000330/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE Kềm chỉnh nha

Còn hiệu lực

37898 000.00.19.H26-220117-0029 220000334/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Loop thắt chân Polyp

Còn hiệu lực

37899 000.00.19.H29-220209-0020 220000381/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE Bộ mắc cài chỉnh nha

Còn hiệu lực

37900 000.00.19.H26-220127-0014 220000022/PCBSX-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VITAPHA VIỆT NAM Dung dịch, xịt, kem, gel, bột, viên xông tai, mũi, họng

Còn hiệu lực