STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37901 000.00.19.H29-220124-0017 220000329/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT LIỆU Y NHA KHOA SINGAPORE Gương nha khoa

Còn hiệu lực

37902 000.00.04.G18-220214-0006 220001236/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE khăn lau khử khuẩn trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

37903 000.00.19.H26-220210-0026 220000302/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC VINAPHARMA SỐ 1

Còn hiệu lực

37904 000.00.19.H26-220127-0005 220000421/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Tủ lạnh bảo quản dược phẩm, vaccine

Còn hiệu lực

37905 000.00.19.H26-220126-0003 220000420/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD các xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

37906 000.00.19.H26-220125-0027 220000419/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ kit tách chiết acid nucleic

Còn hiệu lực

37907 000.00.19.H26-220125-0030 220000418/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ kit tách chiết acid nucleic

Còn hiệu lực

37908 000.00.19.H26-220126-0004 220000417/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD các xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

37909 000.00.19.H26-220128-0003 220000416/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH Bộ dụng cụ thăm khám phẫu thuật

Còn hiệu lực

37910 000.00.19.H26-220128-0002 220000415/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH Bộ dụng cụ thăm khám phẫu thuật

Còn hiệu lực