STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37901 000.00.19.H26-210406-0009 210000122/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TMH

Còn hiệu lực

37902 000.00.19.H26-210407-0003 210000123/PCBMB-HN

CỬA HÀNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT THĂNG LONG

Còn hiệu lực

37903 000.00.19.H26-210405-0010 210000433/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực

37904 000.00.19.H26-210407-0001 210000434/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM KOSNA VIỆT NAM DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

37905 000.00.19.H26-210405-0004 210000435/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG GHẾ CHẠY THẬN NHÂN TẠO

Còn hiệu lực

37906 000.00.19.H26-210405-0005 210000436/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ kit tách chiết acid nucleic

Còn hiệu lực

37907 000.00.19.H26-210406-0010 210000124/PCBMB-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI GIA CÁT

Còn hiệu lực

37908 000.00.19.H26-210407-0002 210000125/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIẾN TẠO

Còn hiệu lực

37909 000.00.19.H26-210407-0012 210000437/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOKYO VIỆT NAM GEL BÔI NGOÀI DA

Còn hiệu lực

37910 000.00.19.H26-210407-0010 210000438/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE DUNG DỊCH BÔI NGOÀI DA

Còn hiệu lực