STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37921 000.00.18.H24-220330-0002 220000001/PCBB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ BMT BỘ SẢN PHẨM MẶT NẠ THỞ OXY CAO ÁP, CHẠC BA VÀ VAN THỞ MỘT CHIỀU

Còn hiệu lực

37922 000.00.18.H24-220330-0001 220000132/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƯƠNG MINH

Còn hiệu lực

37923 000.00.04.G18-220330-0005 220000013/PTVKT-BYT

Còn hiệu lực

37924 000.00.19.H26-220331-0189 220001007/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TUẤN YẾN

Còn hiệu lực

37925 000.00.19.H26-220225-0017 220001036/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

37926 000.00.16.H60-220325-0001 220000022/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC DUY

Còn hiệu lực

37927 000.00.09.H61-220331-0002 220000015/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN TRÀ ÔN

Còn hiệu lực

37928 000.00.17.H39-220322-0003 220000025/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU IVD chiết tách DNA/RNA

Còn hiệu lực

37929 000.00.17.H39-220322-0002 220000024/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU IVD chiết tách DNA/RNA

Còn hiệu lực

37930 000.00.09.H61-220331-0001 220000014/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN VĨNH LONG 7

Còn hiệu lực