STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37921 000.00.17.H39-210809-0006 210000044/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch xoa giảm đau Nhất Nhất Plus

Còn hiệu lực

37922 000.00.17.H39-210809-0007 210000045/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Gel giảm đau Nhất Nhất

Còn hiệu lực

37923 000.00.17.H39-210809-0008 210000046/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Gel giảm đau Nhất Nhất Plus

Còn hiệu lực

37924 000.00.17.H39-210809-0009 210000047/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Miếng dán giảm đau Nhất Nhất

Còn hiệu lực

37925 000.00.17.H39-210809-0010 210000048/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Miếng dán giảm đau Nhất Nhất Plus

Còn hiệu lực

37926 000.00.17.H39-210810-0001 210000049/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch Xịt Họng Nhất Nhất Kid

Còn hiệu lực

37927 000.00.17.H39-210810-0002 210000050/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 52

Còn hiệu lực

37928 000.00.17.H39-210810-0003 210000051/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch XITHONG Nhất Nhất Kid

Còn hiệu lực

37929 000.00.17.H39-210811-0001 210000052/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch XITHONG Nhất Nhất

Còn hiệu lực

37930 000.00.19.H26-210813-0028 210001316/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ HỘP BẢO QUẢN MẪU, VẮC XIN

Còn hiệu lực