STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37931 000.00.19.H26-220419-0027 220001302/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC QUỐC TẾ THĂNG LONG XỊT MŨI

Còn hiệu lực

37932 000.00.19.H26-220416-0012 220001301/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LIFECARE Dung dịch xịt mũi ưu trương

Còn hiệu lực

37933 000.00.19.H26-220408-0050 220001313/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Tấm nhận ảnh X-quang bản phẳng kỹ thuật số

Còn hiệu lực

37934 000.00.04.G18-220419-0016 220002064/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Chất thử dùng để xét nghiệm định danh nhóm máu

Còn hiệu lực

37935 000.00.19.H29-220406-0046 220001250/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Mặt nạ thở

Còn hiệu lực

37936 000.00.09.H61-220419-0001 220000022/PCBMB-VL

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG SƠN ALPHA - NHÀ THUỐC TRUNG SƠN VĨNH LONG 10

Còn hiệu lực

37937 000.00.09.H61-220407-0001 220000021/PCBMB-VL

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN VĨNH LONG 9

Còn hiệu lực

37938 000.00.04.G18-220417-0005 220002063/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Máy đo điện tim

Còn hiệu lực

37939 000.00.12.H19-220415-0001 220000032/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM Giường điện A5 dùng trong bệnh viện

Còn hiệu lực

37940 000.00.17.H07-220404-0002 220000049/PCBMB-BT

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1166

Còn hiệu lực