STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37931 000.00.19.H29-201120-0001 200002084/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT Bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

37932 000.00.19.H29-201120-0005 200000322/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HÀ TRẦN VINA

Còn hiệu lực

37933 000.00.19.H29-201120-0007 200002085/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Y TẾ TYTMED Dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần (Kim đặt mảnh ghép)

Còn hiệu lực

37934 000.00.19.H29-201120-0004 200002087/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DECATHLON VIỆT NAM Băng dán thể thao đàn hồi

Còn hiệu lực

37935 000.00.19.H26-201124-0007 200002005/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẠCH MAI DUNG DỊCH XỊT MŨI XOANG BẠCH MAI

Còn hiệu lực

37936 000.00.19.H26-201109-0007 200002006/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG Vật liệu và dụng cụ nắn chỉnh răng trong nha khoa

Còn hiệu lực

37937 000.00.19.H26-201117-0005 200002007/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Bàn mổ

Còn hiệu lực

37938 000.00.19.H26-201014-0002 200002008/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH INSMART Saliva DNA Sample Collection kit

Còn hiệu lực

37939 000.00.19.H26-201116-0014 200002009/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH DUNG DỊCH XỊT XOANG TÂN XOANG TÁN

Còn hiệu lực

37940 000.00.19.H26-201116-0002 200000431/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIETMEDICAL

Còn hiệu lực