STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37941 000.00.25.H47-220216-0001 220000004/PCBMB-QNa

NHÀ THUỐC NGỌC LIÊN

Còn hiệu lực

37942 000.00.04.G18-220216-0060 220001288/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Lò xo chỉnh nha

Còn hiệu lực

37943 000.00.48.H41-220214-0003 220000023/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC THẢO NGUYÊN

Còn hiệu lực

37944 000.00.04.G18-220216-0061 220001287/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LONG BÌNH Dây dẫn đường dùng trong can thiệp mạch máu

Còn hiệu lực

37945 000.00.19.H29-220215-0016 220000303/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LUCKY

Còn hiệu lực

37946 000.00.19.H29-220215-0014 220000427/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ SONG BẢO Máy xét nghiệm miễn dịch SelexOn

Còn hiệu lực

37947 000.00.48.H41-220215-0003 220000022/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC CAO

Còn hiệu lực

37948 000.00.19.H29-211231-0002 220000347/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG DỤNG CỤ KHÁM, PHẨU THUẬT .

Còn hiệu lực

37949 000.00.04.G18-220212-0004 220001286/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Que thử xét nghiệm bán định lượng 10 thông số nước tiểu

Còn hiệu lực

37950 000.00.19.H26-211031-0005 220000460/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Cáp dẫn sáng

Còn hiệu lực