STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37941 000.00.19.H29-220418-0008 220001253/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Máy Xông Khí Dung

Còn hiệu lực

37942 000.00.19.H29-220414-0008 220001252/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Máy Xông Khí Dung Cầm Tay

Còn hiệu lực

37943 000.00.19.H29-220413-0047 220000851/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Khẩu trang y tế 4D 4U-MED KN94

Còn hiệu lực

37944 000.00.19.H29-220419-0053 220001251/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH KIM SƠN PHAMATECH Que thử thai nhanh QuickStick One Step Pregnancy Test

Còn hiệu lực

37945 000.00.04.G18-220420-0001 220002065/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng DHEA-S

Còn hiệu lực

37946 000.00.19.H26-220419-0027 220001302/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC QUỐC TẾ THĂNG LONG XỊT MŨI

Còn hiệu lực

37947 000.00.19.H26-220416-0012 220001301/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LIFECARE Dung dịch xịt mũi ưu trương

Còn hiệu lực

37948 000.00.19.H26-220408-0050 220001313/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Tấm nhận ảnh X-quang bản phẳng kỹ thuật số

Còn hiệu lực

37949 000.00.04.G18-220419-0016 220002064/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Chất thử dùng để xét nghiệm định danh nhóm máu

Còn hiệu lực

37950 000.00.19.H29-220406-0046 220001250/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Mặt nạ thở

Còn hiệu lực