STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37941 000.00.19.H26-201117-0007 200002010/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đèn mổ

Còn hiệu lực

37942 000.00.19.H26-201116-0010 200002011/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GISP VIỆT NAM Dụng cụ rửa vết thương và phụ kiện

Còn hiệu lực

37943 000.00.19.H26-201116-0009 200002012/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GISP VIỆT NAM Cụm trang thiết bị y tế: Dụng cụ gắp ráy tai/dị vật, rửa/dẫn lưu tai và mũi

Còn hiệu lực

37944 000.00.19.H26-201111-0011 200002013/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HOÀN MỸ GHẾ KHÁM BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

37945 000.00.19.H26-201113-0004 200000432/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TXP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37946 000.00.19.H26-201116-0008 200002014/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GISP VIỆT NAM Cụm trang thiết bị y tế: Chăn, tã trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

37947 000.00.19.H26-201109-0013 200000433/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THƯƠNG DOANH

Còn hiệu lực

37948 000.00.19.H26-201116-0004 200002015/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRIVINA Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ẩm

Còn hiệu lực

37949 000.00.19.H26-201116-0007 200002016/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GISP VIỆT NAM Dụng cụ thông tắc dây cho ăn (G, J VÀ PEG)

Còn hiệu lực

37950 000.00.19.H26-201116-0006 200002017/PCBA-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GISP VIỆT NAM Dụng cụ giảm đau cho bệnh nhi khi tiêm

Còn hiệu lực