STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37951 000.00.19.H26-201110-0019 200000434/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HC

Còn hiệu lực

37952 000.00.19.H26-201111-0014 200000435/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH

Còn hiệu lực

37953 000.00.19.H26-201116-0011 200002018/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy chuyển lam kính tự động

Còn hiệu lực

37954 000.00.19.H26-201116-0012 200002019/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy dán lamen tự động trên lam kính

Còn hiệu lực

37955 000.00.19.H26-201120-0005 200002020/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC LIS XOANG BÁT VỊ

Còn hiệu lực

37956 000.00.19.H26-201122-0001 200002021/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIOPHAR GẠC RĂNG MIỆNG BON KIDS

Còn hiệu lực

37957 000.00.19.H26-201124-0009 200002022/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ VINAFACO XỊT HỌNG KEO ONG PLATINUM EXTRA

Còn hiệu lực

37958 000.00.19.H29-200814-0009 200002068/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XE HƠI TỐI THƯỢNG Bộ dụng cụ y tế sơ cứu

Còn hiệu lực

37959 000.00.19.H29-201026-0003 200002069/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Miếng giữ nhiệt

Còn hiệu lực

37960 000.00.19.H29-201109-0005 200000319/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM OPTION ONE

Còn hiệu lực