STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37951 000.00.19.H26-220210-0015 220000397/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DALITEK VIỆT NAM Que thử thai nhanh

Còn hiệu lực

37952 000.00.19.H29-220217-0018 220000307/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SONG ANH

Còn hiệu lực

37953 000.00.19.H26-220209-0037 220000396/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI Tấm tạo ảnh kèm hộp đựng

Còn hiệu lực

37954 000.00.19.H26-220210-0006 220000395/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SALUBRIS PHARMACEUTICALS LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hệ thống dụng cụ nội soi

Còn hiệu lực

37955 000.00.19.H26-220209-0021 220000394/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Ống soi niệu quản

Còn hiệu lực

37956 000.00.19.H26-210622-0010 220000317/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ HOBA

Còn hiệu lực

37957 000.00.22.H44-220215-0001 220000013/PCBMB-PT

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO TẠI PHÚ THỌ

Còn hiệu lực

37958 000.00.22.H44-220212-0001 220000012/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC BÍCH HẰNG

Còn hiệu lực

37959 000.00.04.G18-220117-0045 220001305/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Kềm sinh thiết, sử dụng 1 lần

Còn hiệu lực

37960 000.00.22.H44-220213-0001 220000011/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC BÍCH HẰNG 2

Còn hiệu lực