STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37961 000.00.10.H31-201019-0003 200000042/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MINH KHÔI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37962 000.00.19.H17-201031-0002 200000057/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QCM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37963 000.00.19.H17-201112-0001 200000058/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK Bộ trang phục chống dịch

Còn hiệu lực

37964 000.00.16.H25-201022-0001 200000070/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Dung dich vệ sinh mũi, họng, răng , miệng NANOSILVER

Còn hiệu lực

37965 000.00.16.H25-201113-0002 200000069/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Nước vệ sinh mũi OXY Baby

Còn hiệu lực

37966 000.00.16.H25-201113-0001 200000068/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Nước vệ sinh mũi OXY

Còn hiệu lực

37967 000.00.16.H25-201111-0002 200000067/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGỌC ĐẠI KHẨU TRANG Y TẾ HÀ NAM

Còn hiệu lực

37968 000.00.03.H42-201118-0001 200000023/PCBA-NB

CÔNG TY TNHH SOBE DUNG DỊCH NHỎ HỌNG SOBE

Còn hiệu lực

37969 000.00.03.H42-201007-0001 200000005/PCBMB-NB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG YẾN

Còn hiệu lực

37970 000.00.16.H23-201119-0001 200000113/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Nước súc miệng Pharphap proline

Còn hiệu lực