STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37961 000.00.17.H07-220412-0002 220000046/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 669

Còn hiệu lực

37962 000.00.19.H17-220402-0002 220000042/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK KHẨU TRANG Y TẾ FITS 3 LỚP

Còn hiệu lực

37963 000.00.19.H17-220419-0001 220000222/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TƯỜNG KHUÊ

Còn hiệu lực

37964 000.00.04.G18-220215-0038 220002062/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 51 thông số xét nghiệm miễn dịch 3 mức nồng độ.

Còn hiệu lực

37965 000.00.17.H13-220408-0004 220000006/PCBA-CT

CÔNG TY TNHH HERBAL PHARMA NƯỚC SÚC MIỆNG ORHE

Còn hiệu lực

37966 000.00.17.H13-220408-0002 220000004/PCBA-CT

CÔNG TY TNHH HERBAL PHARMA DUNG DỊCH RỬA MŨI ORHE

Còn hiệu lực

37967 000.00.17.H13-220407-0024 220000138/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 39-CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

37968 000.00.17.H13-220407-0023 220000137/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 50- CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

37969 000.00.17.H13-220407-0022 220000136/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 24- CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực

37970 000.00.17.H13-220407-0021 220000135/PCBMB-CT

NHÀ THUỐC TRUNG SƠN 90- CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN ALPHA

Còn hiệu lực