STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37961 000.00.19.H29-220211-0020 220000356/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Khẩu trang y tế kháng khuẩn

Còn hiệu lực

37962 000.00.04.G18-220214-0021 220001304/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên

Còn hiệu lực

37963 000.00.19.H29-220126-0016 220000447/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Bộ bơm bóng áp lực cao dùng trong can thiệp mạch máu

Còn hiệu lực

37964 000.00.19.H29-220217-0002 220000446/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Máy Đo đường huyết cá nhân

Còn hiệu lực

37965 000.00.19.H29-220217-0014 220000445/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Que thử dùng cho máy Đo đường huyết cá nhân

Còn hiệu lực

37966 000.00.19.H29-220217-0001 220000444/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Điện Cực Tim

Còn hiệu lực

37967 000.00.31.H36-220217-0001 220000033/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC CHÂU LOAN 2

Còn hiệu lực

37968 000.00.31.H36-220216-0001 220000032/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC MINH QUÝ 54

Còn hiệu lực

37969 000.00.31.H36-220215-0001 220000031/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC SỐ 01

Còn hiệu lực

37970 000.00.31.H36-220214-0002 220000030/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC NHÂN HÒA LÂM HÀ 02

Còn hiệu lực