STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37981 000.00.19.H26-220404-0106 220001305/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ODORIKO Xịt họng

Còn hiệu lực

37982 000.00.19.H26-220414-0043 220001610/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HỒNG VÂN

Còn hiệu lực

37983 000.00.19.H26-220414-0046 220001609/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HỒNG VÂN

Còn hiệu lực

37984 000.00.19.H26-220414-0047 220001608/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HỒNG VÂN - VIỆN HÀ

Còn hiệu lực

37985 000.00.19.H26-220413-0002 220001607/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HỒNG VÂN HƯƠNG SƠN

Còn hiệu lực

37986 000.00.19.H26-220414-0040 220001606/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẢO LAN

Còn hiệu lực

37987 000.00.19.H26-220413-0001 220001605/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HỒNG VÂN

Còn hiệu lực

37988 000.00.19.H26-220414-0050 220001604/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DHT PHARMA - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỎ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO HATAPHAR HEALTHCARE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37989 000.00.19.H26-220414-0039 220001603/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THẢO PHƯƠNG

Còn hiệu lực

37990 000.00.19.H26-220414-0061 220001602/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC TUỆ TÂM

Còn hiệu lực