STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37981 000.00.04.G18-220216-0062 220001303/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ thu phát dữ liệu đường huyết liên tục

Còn hiệu lực

37982 000.00.17.H53-220209-0002 220000013/PCBMB-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 508

Còn hiệu lực

37983 000.00.17.H53-220209-0001 220000012/PCBMB-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 560

Còn hiệu lực

37984 000.00.48.H41-220214-0006 220000027/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC 37 (CƠ SỞ 3)

Còn hiệu lực

37985 000.00.17.H62-220217-0001 220000015/PCBMB-VP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO TẠI VĨNH PHÚC

Còn hiệu lực

37986 000.00.04.G18-220111-0054 220001302/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Kim chích cầm máu dùng trong nội soi

Còn hiệu lực

37987 000.00.19.H29-220214-0002 220000443/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Bình dẫn lưu áp lực âm

Còn hiệu lực

37988 000.00.19.H29-220215-0001 220000355/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Máy kéo giãn cột sống

Còn hiệu lực

37989 000.00.19.H29-220216-0019 220000442/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY Máy đo huyết áp điện tử WELLMED

Còn hiệu lực

37990 000.00.19.H29-220216-0016 220000441/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN ỐNG NỐI DÂY MÁY THỞ (CATHETER MOUNT)

Còn hiệu lực