STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37981 000.00.17.H08-201103-0001 200000008/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) NATRI CLORID 0,9%

Còn hiệu lực

37982 000.00.17.H08-201113-0001 200000005/PCBSX-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI Nitơ y tế dạng khí và lỏng

Còn hiệu lực

37983 000.00.16.H02-201112-0001 200000005/PCBMB-BG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN VIỆT SINH

Còn hiệu lực

37984 000.00.19.H29-200914-0008 200002059/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGÂN HOÀNG 6 Giường kéo giãn cột sống

Còn hiệu lực

37985 000.00.19.H29-200912-0007 200002060/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGÂN HOÀNG 6 Giường chăm sóc bệnh nhân

Còn hiệu lực

37986 000.00.19.H29-201023-0010 200000315/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂM PHÁT PHARMA

Còn hiệu lực

37987 000.00.19.H29-201102-0002 200002061/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN LIWORLDCO KHẨU TRANG Y TẾ N95

Còn hiệu lực

37988 000.00.19.H29-201117-0005 200002062/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP, KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP TIỆT TRÙNG, KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP, KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP TIỆT TRÙNG

Còn hiệu lực

37989 000.00.19.H29-201118-0010 200000382/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THẾ GIỚI THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚC Giấy in siêu âm

Còn hiệu lực

37990 000.00.12.H19-201110-0002 200000061/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA PHONG NGUYÊN - CHI NHÁNH XƯỞNG GIÀY Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực