STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
371 000.00.19.H29-231121-0013 230002661/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM ỐNG KÍNH SOI PANOVIEW

Còn hiệu lực

372 000.00.19.H29-231122-0009 230002660/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM ỐNG SOI CẮT ĐOẠN LASER

Còn hiệu lực

373 000.00.19.H29-231122-0016 230002659/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM ỐNG SOI TRUNG THẤT TRUYỀN HÌNH ẢNH và ỐNG HÚT

Còn hiệu lực

374 000.00.19.H29-231124-0004 230002658/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM ỐNG SOI NIỆU QUẢN CÓ CẢM BIẾN

Còn hiệu lực

375 000.00.19.H29-231124-0015 230002657/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM ỐNG SOI THANH QUẢN

Còn hiệu lực

376 000.00.19.H29-231113-0004 230001718/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Đầu trocar tam giác

Còn hiệu lực

377 000.00.19.H29-231121-0009 230001717/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM PHỤ KIỆN DÙNG CHO ỐNG KÍNH SOI PANOVIEW

Còn hiệu lực

378 000.00.19.H29-231121-0014 230001716/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM ỐNG SOI CẮT ĐOẠN LASER

Còn hiệu lực

379 000.00.19.H29-231124-0011 230001715/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM THANH DẪN SÁNG CHO ỐNG SOI THANH QUẢN

Còn hiệu lực

380 000.00.19.H29-231123-0013 230001714/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM ỐNG SOI TRỰC TRÀNG (HẬU MÔN)

Còn hiệu lực