STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
371 000.00.19.H26-230318-0002 230000483/PCBA-HN

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM PHYTOTEC Xịt xoang mũi dị ứng

Còn hiệu lực

372 000.00.19.H26-230318-0001 230000097/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HOÀNG ANH

Còn hiệu lực

373 000.00.19.H26-230316-0018 230000482/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA HÂN Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

374 000.00.19.H29-230315-0022 230000564/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Mũi khoan răng

Còn hiệu lực

375 000.00.19.H29-230310-0018 230000563/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

376 000.00.19.H29-230314-0009 230000562/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Mặt nạ giúp thở dùng cho người lớn/ trẻ em/ trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

377 000.00.19.H29-230314-0008 230000561/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Bóp bóng giúp thở dùng cho người lớn/ trẻ em/ trẻ sơ sinh (Ambu)

Còn hiệu lực

378 000.00.19.H29-230310-0015 230000560/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Bộ Regu hút dịch sử dụng trong hệ thống khí y tế trung tâm và các phụ kiện bình chứa dịch, bình chống tràn dịch an toàn, dây hút dịch, co nối nhanh.

Còn hiệu lực

379 000.00.19.H29-230310-0014 230000559/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Đồng hồ oxy và các phụ kiện bình tạo ẩm oxy, dây thở oxy, co nối nhanh.

Còn hiệu lực

380 000.00.19.H29-230310-0013 230000558/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Cột đo lưu lượng và các phụ kiện bình tạo ẩm oxy, co nối nhanh

Còn hiệu lực