STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
371 000.00.04.G18-220420-0076 220003457/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD Chất nền: Creatinine

Còn hiệu lực

372 000.00.19.H26-221118-0005 220003613/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ ORIMED Tủ bảo quản dược phẩm

Còn hiệu lực

373 000.00.04.G18-221124-0005 220003456/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Myeloperoxidase

Còn hiệu lực

374 000.00.19.H26-221117-0001 220003612/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Máy Laser CO2

Còn hiệu lực

375 000.00.04.G18-221114-0024 220003455/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Ống nội soi ruột non

Còn hiệu lực

376 000.00.19.H26-221114-0026 220003203/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC IVD tách chiết DNA tuần hoàn

Còn hiệu lực

377 000.00.19.H26-221114-0003 220003202/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC Thuốc thử xét nghiệm định tính/định lượng DNA do phòng thí nghiệm phát triển

Còn hiệu lực

378 000.00.19.H26-221114-0006 220003201/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC Thuốc thử xét nghiệm định tính/định lượng RNA do phòng thí nghiệm phát triển

Còn hiệu lực

379 000.00.19.H26-221114-0024 220002271/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

380 000.00.19.H26-221115-0010 220003611/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÔNG SEN VÀNG Họ IVD xét nghiệm định tính kháng nguyên H.pylori

Còn hiệu lực