STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37991 000.00.10.H31-210727-0001 210000013/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT - THÁI TẠI HƯNG YÊN Bộ trang phục phòng chống dịch

Còn hiệu lực

37992 000.00.19.H26-210802-0004 210000078/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Giường y tế / Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

37993 000.00.19.H26-210808-0001 210000406/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN CẦU MẶT TRỜI HỒNG

Còn hiệu lực

37994 000.00.19.H26-210817-0022 210001299/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN BÌNH Khẩu trang y tế thông thường (Medical masks)

Còn hiệu lực

37995 000.00.19.H26-210818-0027 210001300/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIỆN BÌNH Khẩu trang y tế thông thường (Medical masks)

Còn hiệu lực

37996 000.00.12.H19-210818-0001 210000045/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Khẩu trang y tế (N95)

Còn hiệu lực

37997 000.00.16.H05-210816-0001 210000061/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY QUÂN BN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37998 000.00.04.G18-210812-0004 210169GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

37999 000.00.04.G18-210806-0003 210168GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

38000 000.00.16.H23-200710-0001 210000054/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL Áo choàng phẫu thuật (Áo phẫu thuật)

Còn hiệu lực