STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37991 000.00.19.H26-220331-0157 220001015/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BÍCH THỦY

Còn hiệu lực

37992 000.00.19.H26-220331-0165 220001014/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TƯ NHÂN 68

Còn hiệu lực

37993 000.00.19.H26-220329-0002 220001110/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA Gel bôi hỗ trợ giảm đau META hot

Còn hiệu lực

37994 000.00.12.H19-220331-0002 220000047/PCBMB-ĐN

HỘ KINH DOANH NGỌC MINH

Còn hiệu lực

37995 000.00.12.H19-220401-0001 220000046/PCBMB-ĐN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC 339

Còn hiệu lực

37996 000.00.12.H19-220331-0001 220000045/PCBMB-ĐN

NHÀ THUỐC NGUYỄN HAI

Còn hiệu lực

37997 000.00.22.H44-220331-0002 220000048/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC TRANG VƯƠNG

Còn hiệu lực

37998 000.00.19.H26-220330-0041 220001013/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH YTP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37999 000.00.19.H26-220329-0018 220001041/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ TRƯỜNG THÀNH Nẹp mũi chỉnh hình dùng 1 lần

Còn hiệu lực

38000 000.00.19.H26-220330-0012 220001109/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Xịt ngừa sâu răng EUNANOKID Yulko

Còn hiệu lực