STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38021 000.00.04.G18-211206-00006 22000289/2022/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội Máy phân tích miễn dịch (Alinity i processing module)

Còn hiệu lực

38022 000.00.04.G18-220109-00001 22000288/2022/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội Máy xét nghiệm huyết học (CELL-DYN Ruby)

Còn hiệu lực

38023 000.00.04.G18-220304-0018 220289GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN GCARE VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

38024 000.00.19.H26-220401-0025 220001108/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ VIỆT ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

38025 000.00.19.H26-220401-0004 220001008/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH ĐỨC PHARMA

Còn hiệu lực

38026 000.00.18.H24-220330-0002 220000001/PCBB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ BMT BỘ SẢN PHẨM MẶT NẠ THỞ OXY CAO ÁP, CHẠC BA VÀ VAN THỞ MỘT CHIỀU

Còn hiệu lực

38027 000.00.18.H24-220330-0001 220000132/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƯƠNG MINH

Còn hiệu lực

38028 000.00.04.G18-220330-0005 220000013/PTVKT-BYT

Còn hiệu lực

38029 000.00.19.H26-220331-0189 220001007/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TUẤN YẾN

Còn hiệu lực

38030 000.00.19.H26-220225-0017 220001036/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực