STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38031 000.00.16.H10-220119-0001 220000001/PCBMB-BP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 440

Còn hiệu lực

38032 000.00.07.H27-220212-0002 220000004/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC THÀNH SEN - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÀNH SEN

Còn hiệu lực

38033 000.00.07.H27-220212-0001 220000003/PCBMB-HT

CÔNG TY TNHH LIFECARE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38034 000.00.19.H26-211222-0015 220000446/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Hệ thống dụng cụ phẫu thuật cột sống (dùng trong phẫu thuật chỉnh gù, chỉnh vẹo cột sống)

Còn hiệu lực

38035 000.00.19.H26-211208-0016 220000445/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Hệ thống dụng cụ phẫu thuật của hệ thống nẹp vít cột sống REVERE Stabilization System

Còn hiệu lực

38036 000.00.48.H41-220211-0002 220000012/PCBMB-NA

CHI NHÁNH BẮC MIỀN TRUNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Còn hiệu lực

38037 000.00.18.H57-220214-0002 220000072/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN SỐ 3

Còn hiệu lực

38038 000.00.18.H57-220213-0001 220000071/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC TÂM DƯỢC

Còn hiệu lực

38039 000.00.18.H57-220211-0001 220000070/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THIỆN NHÂN

Còn hiệu lực

38040 000.00.18.H57-220209-0002 220000069/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN SỐ 2

Còn hiệu lực