STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38041 000.00.04.G18-211231-0025 220001855/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Máy chụp cắt lớp đáy mắt và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

38042 000.00.16.H05-220330-0001 220000022/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH HOÀNG TÚ GB Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

38043 000.00.19.H26-220331-0042 220000952/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VIDIPHA SỐ 6

Còn hiệu lực

38044 000.00.04.G18-211230-0020 220001854/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Máy chụp cắt lớp đáy mắt và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

38045 000.00.04.G18-211230-0019 220001853/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Máy chụp cắt lớp đáy mắt và phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

38046 000.00.19.H29-220323-0008 220000605/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 197

Còn hiệu lực

38047 000.00.19.H29-220323-0010 220000604/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 196

Còn hiệu lực

38048 000.00.19.H29-220323-0012 220000603/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 193

Còn hiệu lực

38049 000.00.19.H29-220323-0013 220000602/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 182

Còn hiệu lực

38050 000.00.19.H29-220323-0016 220000601/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 176

Còn hiệu lực