STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38051 000.00.19.H29-210830-0003 220000586/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BÌNH AN MEDICAL

Còn hiệu lực

38052 000.00.10.H37-220325-0001 220000029/PCBMB-LS

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG

Còn hiệu lực

38053 000.00.04.G18-220330-0020 220001850/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Hệ thống làm ấm, làm ẩm

Còn hiệu lực

38054 000.00.04.G18-220330-0019 220001849/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Trô-ca nhựa tích hợp đóng lỗ Trô-ca

Còn hiệu lực

38055 000.00.04.G18-220324-0036 220001848/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ lấy bệnh phẩm trong mổ nội soi

Còn hiệu lực

38056 000.00.04.G18-220307-0036 220001847/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính Cytomegalovirus (CMV) IgG, Herpes Simplex Virus Type 1 (HSV-1) IgG, Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) IgG, Rubella Virus IgG, Toxoplasma gondii IgG

Còn hiệu lực

38057 000.00.19.H29-211217-0006 220000671/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG GIANG SÀI GÒN Miếng dán lạnh say tầu xe

Còn hiệu lực

38058 000.00.04.G18-220329-0019 220001846/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Bộ nuôi ăn

Còn hiệu lực

38059 000.00.04.G18-220330-0001 220001845/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Hộp bảo quản lạnh chế phẩm máu

Còn hiệu lực

38060 000.00.04.G18-220307-0007 220001844/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính 7 thông số bộ nhiễm

Còn hiệu lực