STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38061 000.00.18.H24-210924-0001 220000017/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 116

Còn hiệu lực

38062 000.00.18.H24-210921-0001 220000016/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 111

Còn hiệu lực

38063 000.00.18.H24-210921-0002 220000015/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 110

Còn hiệu lực

38064 000.00.04.G18-220117-0016 220001191/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA Thiết bị xóa mụn cóc

Còn hiệu lực

38065 000.00.04.G18-211231-0057 220001190/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN HỢP Kem bôi dạng mỡ chứa keo ong

Còn hiệu lực

38066 000.00.19.H26-220120-0020 220000396/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Khóa 3 chạc kèm dây, khóa 3 chạc không dây, ống đặt nội khí quản có bóng

Còn hiệu lực

38067 000.00.04.G18-220210-0018 220001189/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Keo dán da

Còn hiệu lực

38068 000.00.04.G18-220209-0014 220001188/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Thiết bị nội soi khí quản-phế quản

Còn hiệu lực

38069 000.00.19.H26-220209-0026 220000285/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK VIỄN DƯƠNG

Còn hiệu lực

38070 000.00.04.G18-220208-0014 220001187/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Hệ thống dò dây thần kinh trong thủ thuật phẫu thuật

Còn hiệu lực