STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38061 000.00.19.H17-220330-0001 220000004/PCBSX-ĐNa

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG Bông hút nước y tế các loại

Còn hiệu lực

38062 000.00.19.H26-220401-0067 220001036/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐÔNG HÀ

Còn hiệu lực

38063 000.00.19.H17-220330-0005 220000181/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC HUY HÒA

Còn hiệu lực

38064 000.00.19.H17-220331-0001 220000180/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA VÀNG

Còn hiệu lực

38065 000.00.04.G18-220401-0012 220001875/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Nhiệt kế điện tử dán nách

Còn hiệu lực

38066 000.00.19.H17-220331-0003 220000179/PCBMB-ĐNa

HỘ KINH DOANH VIỆT NHẬT

Còn hiệu lực

38067 000.00.19.H26-220331-0148 220001042/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

38068 000.00.19.H17-220331-0005 220000178/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC KHÁNH NGỌC

Còn hiệu lực

38069 000.00.19.H17-220331-0010 220000176/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC HẢI PHÒNG

Còn hiệu lực

38070 000.00.19.H17-220331-0009 220000175/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC HUYỀN TRANG

Còn hiệu lực