STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38071 000.00.19.H17-220309-0001 220000123/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 525

Còn hiệu lực

38072 000.00.19.H17-220309-0002 220000122/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 527

Còn hiệu lực

38073 000.00.19.H17-220310-0007 220000120/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC THIỆN TOÀN 3

Còn hiệu lực

38074 000.00.19.H17-220310-0008 220000119/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC MINH LƯU

Còn hiệu lực

38075 000.00.19.H17-220310-0009 220000118/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC THIỆN TOÀN

Còn hiệu lực

38076 000.00.19.H17-220313-0001 220000117/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC TRƯỜNG SINH

Còn hiệu lực

38077 000.00.19.H29-220310-0005 220000430/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRANG

Còn hiệu lực

38078 000.00.19.H17-220310-0010 220000115/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC THIỆN TOÀN 2

Còn hiệu lực

38079 000.00.19.H29-220310-0018 220000429/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRỊNH TRƯỜNG GIANG

Còn hiệu lực

38080 000.00.19.H26-220303-0069 220000885/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẢI ĐĂNG Kính chì (Lead glass)

Còn hiệu lực