STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38081 000.00.19.H26-210730-0026 210001247/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ khoan, cưa, kìm cắt, kìm gặm, nạo, đục, róc xương dùng cho phẫu thuật kết hợp xương

Còn hiệu lực

38082 000.00.19.H26-210730-0022 210001248/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

38083 000.00.19.H26-210730-0023 210001249/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ cán dao, lưỡi dao, dao phẫu thuật

Còn hiệu lực

38084 000.00.19.H26-210730-0021 210001250/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ kẹp phẫu tích, kẹp mô

Còn hiệu lực

38085 000.00.19.H26-210730-0009 210001251/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ kẹp phẫu thuật

Còn hiệu lực

38086 000.00.19.H26-210730-0027 210001252/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ dùng cho phẫu thuật sản phụ khoa

Còn hiệu lực

38087 000.00.19.H26-210730-0025 210001253/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ banh, móc phẫu thuật

Còn hiệu lực

38088 000.00.19.H26-210730-0030 210001254/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ dùng cho phẫu thuật thần kinh sọ não, cột sống

Còn hiệu lực

38089 000.00.19.H26-210730-0028 210001255/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ dùng cho phẫu thuật họng, thanh quản

Còn hiệu lực

38090 000.00.19.H26-210804-0007 210000389/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ MINH TÂM

Còn hiệu lực