STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38081 000.00.18.H57-220329-0001 220000115/PCBMB-TTH

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ HOÀNG OANH

Còn hiệu lực

38082 000.00.18.H57-220326-0003 220000114/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC BẾN NGỰ

Còn hiệu lực

38083 000.00.18.H57-220326-0002 220000113/PCBMB-TTH

QUẦY THUỐC TÂN KIM NGỌC

Còn hiệu lực

38084 000.00.18.H57-220326-0001 220000112/PCBMB-TTH

QUẦY THUỐC KIM NGỌC

Còn hiệu lực

38085 000.00.18.H57-220325-0003 220000111/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC TỨ HẠ

Còn hiệu lực

38086 000.00.04.G18-220324-0001 220001820/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng D-Dimer

Còn hiệu lực

38087 000.00.19.H26-220329-0037 220000917/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC THUÝ BÍCH

Còn hiệu lực

38088 000.00.04.G18-220316-0012 220001819/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Dây nuôi ăn có túi chứa dịch

Còn hiệu lực

38089 000.00.10.H55-220328-0001 220000148/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC TUẤN NGÂN

Còn hiệu lực

38090 000.00.10.H55-220316-0006 220000147/PCBMB-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TUYÊN

Còn hiệu lực