STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38081 000.00.19.H29-201111-0011 200002037/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ZENYUM VIETNAM Niềng răng trong suốt

Còn hiệu lực

38082 000.00.19.H29-201112-0005 200000380/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH BẢY KỲ QUAN GROUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

38083 000.00.19.H26-201107-0001 200001988/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THỊNH LONG Khẩu trang Y Tế (Medical Masks)

Còn hiệu lực

38084 000.00.19.H26-201102-0008 200000422/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIA BẢO

Còn hiệu lực

38085 000.00.19.H26-201015-0008 200001989/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ pha chế thuốc có màng lọc

Còn hiệu lực

38086 000.00.19.H26-201016-0015 200001990/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ pha chế thuốc có màng lọc thế hệ 2

Còn hiệu lực

38087 000.00.19.H26-201107-0004 200000423/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HALIN

Còn hiệu lực

38088 000.00.19.H26-201030-0015 200001991/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Hóa chất tách chiết và tinh sạch ADN

Còn hiệu lực

38089 000.00.19.H26-201110-0021 200001992/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH DUNG DỊCH XỊT VỆ SINH MŨI SANI SPRAY

Còn hiệu lực

38090 000.00.19.H26-201110-0022 200001993/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH DUNG DỊCH XỊT VỆ SINH MŨI SANI SPRAY BABY

Còn hiệu lực