STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38091 000.00.10.H55-220117-0001 220000004/PCBA-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA Bàn đẻ

Còn hiệu lực

38092 000.00.17.H53-220311-0004 220000022/PCBMB-TN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI TÂY NINH - NHÀ THUỐC AN KHANG TÂY NINH SỐ 4

Còn hiệu lực

38093 000.00.17.H53-220311-0003 220000021/PCBMB-TN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG - NHÀ THUỐC AN KHANG TÂY NINH SỐ 3

Còn hiệu lực

38094 000.00.17.H53-220311-0002 220000020/PCBMB-TN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI TÂY NINH- NHÀ THUỐC SỐ 2

Còn hiệu lực

38095 000.00.17.H53-220311-0001 220000019/PCBMB-TN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ AN KHANG TẠI TÂY NINH- NHÀ THUỐC SỐ 1

Còn hiệu lực

38096 000.00.04.G18-220329-0062 220001818/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARTHREX SINGAPORE, PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dụng cụ Hướng dẫn đo

Còn hiệu lực

38097 000.00.19.H29-220328-0022 220000650/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - DỊCH VỤ LONG HIỀN Giường cấp cứu

Còn hiệu lực

38098 000.00.19.H29-220328-0015 220000583/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT TRUNG

Còn hiệu lực

38099 000.00.19.H29-220326-0015 220001019/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Phôi cắt sườn răng giả

Còn hiệu lực

38100 000.00.19.H29-220329-0016 220001018/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Dụng cụ đẩy thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực