STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38101 000.00.19.H26-201122-0001 200002021/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIOPHAR GẠC RĂNG MIỆNG BON KIDS

Còn hiệu lực

38102 000.00.19.H26-201124-0009 200002022/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ VINAFACO XỊT HỌNG KEO ONG PLATINUM EXTRA

Còn hiệu lực

38103 000.00.19.H29-200814-0009 200002068/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XE HƠI TỐI THƯỢNG Bộ dụng cụ y tế sơ cứu

Còn hiệu lực

38104 000.00.19.H29-201026-0003 200002069/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Miếng giữ nhiệt

Còn hiệu lực

38105 000.00.19.H29-201109-0005 200000319/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM OPTION ONE

Còn hiệu lực

38106 000.00.10.H31-201019-0003 200000042/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MINH KHÔI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

38107 000.00.19.H17-201031-0002 200000057/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QCM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

38108 000.00.19.H17-201112-0001 200000058/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA MASK Bộ trang phục chống dịch

Còn hiệu lực

38109 000.00.16.H25-201022-0001 200000070/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Dung dich vệ sinh mũi, họng, răng , miệng NANOSILVER

Còn hiệu lực

38110 000.00.16.H25-201113-0002 200000069/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Nước vệ sinh mũi OXY Baby

Còn hiệu lực