STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38121 000.00.19.H26-220411-0012 220001244/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM BÌNH MINH Cồn y tế 70 độ

Còn hiệu lực

38122 000.00.19.H26-220411-0015 220001243/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM BÌNH MINH Nước muối sinh lý Natri clorid 0,9%

Còn hiệu lực

38123 000.00.19.H26-220411-0014 220001242/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM BÌNH MINH Cồn y tế 96 độ

Còn hiệu lực

38124 000.00.19.H26-220411-0013 220001241/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM BÌNH MINH Cồn y tế 90 độ

Còn hiệu lực

38125 000.00.19.H26-220412-0044 220001502/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BẢO AN I

Còn hiệu lực

38126 000.00.19.H26-220408-0068 220001250/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A Máy chăm sóc da

Còn hiệu lực

38127 000.00.19.H26-220329-0028 220001249/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A Máy đa kim bơm dưỡng chất

Còn hiệu lực

38128 000.00.19.H26-220412-0024 220001501/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC A23

Còn hiệu lực

38129 000.00.19.H26-220408-0059 220001248/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Máy laser điều trị

Còn hiệu lực

38130 000.00.19.H26-220408-0062 220001247/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Máy trị liệu cơ bằng phương pháp kích thích điện

Còn hiệu lực