STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38141 000.00.19.H26-210316-0007 210000424/PCBA-HN

VIỆN NGHIÊN CỨU CÁC BÀI THUỐC DÂN TỘC VIỆT NAM XỊT KHỚP VIMPHAR

Còn hiệu lực

38142 000.00.18.H24-210317-0003 210000002/PCBMB-HP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRÂM ANH

Còn hiệu lực

38143 000.00.18.H24-210312-0001 210000003/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TÂM PHÚC

Còn hiệu lực

38144 000.00.19.H29-210406-0001 210000244/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN KẾT VIỆT Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

38145 000.00.19.H29-210104-0007 210000245/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ dụng cụ dùng để lấy, vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm lâm sàng

Còn hiệu lực

38146 000.00.19.H29-210310-0001 210000049/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SUNMEDICAL

Còn hiệu lực

38147 000.00.19.H29-210408-0001 210000028/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH LEETRAY Máng (Khay) chỉnh nha trong suốt LEETRAY

Còn hiệu lực

38148 000.00.03.H42-210405-0001 210000001/PCBSX-NB

CÔNG TY TNHH PHAMPHARCO Dung dịch xoa bóp giảm đau

Còn hiệu lực

38149 000.00.12.H19-201230-0001 210000011/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Self-Catheterization Set Bộ ống tự thông tiểu

Còn hiệu lực

38150 000.00.12.H19-201230-0002 210000010/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Fast Cath Bộ ống tự thông tiểu Fast Cath

Còn hiệu lực