STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38141 000.00.19.H29-220328-0002 220000551/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BLUELIFE SOLUTIONS

Còn hiệu lực

38142 000.00.19.H29-220328-0008 220000550/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG

Còn hiệu lực

38143 000.00.19.H29-220324-0012 220001015/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT AN BÌNH Dây truyền máu (có lỗ thông hơi)

Còn hiệu lực

38144 000.00.19.H29-220325-0030 220001014/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TRÍ Dụng cụ nong thận

Còn hiệu lực

38145 000.00.19.H29-220325-0031 220001013/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TRÍ Dây dẫn đường lên lỗ niệu quản

Còn hiệu lực

38146 000.00.19.H29-220325-0033 220001012/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TRÍ Rọ bắt sỏi thận

Còn hiệu lực

38147 000.00.19.H29-220325-0034 220001011/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TRÍ Ống thông thận

Còn hiệu lực

38148 000.00.19.H29-220325-0028 220001010/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TRÍ Ống thông tiểu

Còn hiệu lực

38149 000.00.19.H29-220325-0027 220001009/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TRÍ Ống thông niệu quản

Còn hiệu lực

38150 000.00.19.H29-220327-0003 220000648/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN FOBIVI Nước Súc Miệng Họng Sumi

Còn hiệu lực