STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38151 000.00.19.H26-220408-0049 220001244/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Dây oxy 2 nhánh

Còn hiệu lực

38152 000.00.19.H26-220408-0045 220001243/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT Mask thở oxy

Còn hiệu lực

38153 000.00.16.H60-220413-0001 220000001/PCBA-TQ

HỘ KINH DOANH THANH HƯƠNG Nước muối sinh lý Natri Clorid 0,9%

Còn hiệu lực

38154 000.00.19.H26-220408-0010 220001241/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Xông hút dịch

Còn hiệu lực

38155 000.00.19.H26-220408-0009 220001240/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Xông thông tiểu

Còn hiệu lực

38156 000.00.19.H26-220408-0001 220001239/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Xông dạ dày

Còn hiệu lực

38157 000.00.19.H26-220407-0056 220001238/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Ống nội khí quản

Còn hiệu lực

38158 000.00.19.H26-220408-0002 220001237/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Mặt nạ khí dung

Còn hiệu lực

38159 000.00.19.H26-220407-0064 220001236/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Bộ thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

38160 000.00.19.H26-220405-0045 220001235/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực