STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38161 000.00.19.H29-210225-0007 210000027/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH VHC GLOBAL Khẩu trang y tế, đồ bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

38162 000.00.19.H29-201230-0003 210000048/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT

Còn hiệu lực

38163 000.00.19.H32-210403-0001 210000001/PCBMB-KH

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO AN PHÁT

Còn hiệu lực

38164 000.00.19.H26-201106-0004 210000413/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ đục xương

Còn hiệu lực

38165 000.00.19.H26-210310-0006 210000414/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM BĂNG DÍNH CÁ NHÂN

Còn hiệu lực

38166 000.00.19.H26-210312-0017 210000415/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE DUNG DỊCH XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

38167 000.00.19.H26-210312-0018 210000416/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE GẠC RƠ LƯỠI

Còn hiệu lực

38168 000.00.19.H26-210321-0001 210000110/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH T&T MEDICAL VIỆT NAM

Còn hiệu lực

38169 000.00.19.H26-210331-0006 210000111/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÙY AN

Còn hiệu lực

38170 000.00.19.H26-210324-0007 210000417/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm phân

Còn hiệu lực