STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38161 000.00.19.H29-220325-0011 220000664/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Điện cực trống/ kiểm tra pH/Na+

Còn hiệu lực

38162 000.00.19.H29-220325-0010 220000663/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Bộ kit thay thế đường dẫn mô-đun Co-ox

Còn hiệu lực

38163 000.00.19.H29-220325-0005 220000662/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Cổng nạp mẫu

Còn hiệu lực

38164 000.00.04.G18-220329-0059 220001835/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine

Còn hiệu lực

38165 000.00.19.H26-220330-0060 220001084/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ DƯỢC LIỆU ORGANIC GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

38166 000.00.19.H26-220330-0023 220001083/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Đ.K.N.H XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

38167 000.00.22.H44-220316-0003 220000047/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC DIỆP QUÂN

Còn hiệu lực

38168 000.00.22.H44-220330-0001 220000046/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC NAM VIỆT

Còn hiệu lực

38169 000.00.18.H56-220324-0002 220000056/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC MINH NGUYỆT

Còn hiệu lực

38170 000.00.04.G18-220329-0057 220001834/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol

Còn hiệu lực