STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38171 000.00.19.H29-220326-0016 220000657/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Dung dịch rửa máy xét nghiệm khí máu, điện giải

Còn hiệu lực

38172 000.00.19.H29-220326-0007 220000656/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Bộ rửa máy xét nghiệm khí máu, điện giải

Còn hiệu lực

38173 000.00.19.H29-220326-0006 220000655/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Dung dịch nạp điện cực đo Na, K, Ca, Cl

Còn hiệu lực

38174 000.00.19.H29-220326-0005 220000654/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Dung dịch nạp điện cực đo pH

Còn hiệu lực

38175 000.00.19.H29-220326-0004 220000653/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Dung dịch nạp điện cực tham chiếu

Còn hiệu lực

38176 000.00.19.H29-220326-0019 220000652/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT Cốc mẫu

Còn hiệu lực

38177 000.00.19.H29-220304-0039 220000651/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BEIERSDORF VIỆT NAM Băng keo cá nhân

Còn hiệu lực

38178 000.00.04.G18-220317-0002 220001823/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ banh phẫu thuật cột sống

Còn hiệu lực

38179 000.00.04.G18-220330-0003 220001822/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Chất thử sinh hóa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

38180 000.00.04.G18-220330-0004 220001821/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARTHREX SINGAPORE, PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy bơm tưới và phụ kiện

Còn hiệu lực