STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38211 000.00.48.H41-220310-0002 220000188/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

Còn hiệu lực

38212 000.00.48.H41-220310-0004 220000187/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC HÙNG CƯƠNG

Còn hiệu lực

38213 000.00.48.H41-220310-0003 220000186/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

Còn hiệu lực

38214 000.00.04.G18-220310-0046 220001581/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng D-Dimer

Còn hiệu lực

38215 000.00.04.G18-220310-0041 220001580/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dụng cụ mở đường vào động mạch quay

Còn hiệu lực

38216 000.00.04.G18-220310-0044 220001579/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng lipoprotein(a)

Còn hiệu lực

38217 000.00.04.G18-220310-0038 220001578/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Antistreptolysin-O (ASO)

Còn hiệu lực

38218 000.00.17.H62-220310-0002 220000036/PCBMB-VP

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC - HUYỆN BÌNH XUYÊN

Còn hiệu lực

38219 000.00.04.G18-220310-0033 220001577/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHƯƠNG MINH Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

38220 000.00.19.H26-220228-0009 220000711/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Cụm IVD xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực