STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38221 000.00.19.H29-220330-0048 220000588/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG SINH

Còn hiệu lực

38222 000.00.19.H29-220328-0029 220000587/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TRƯỜNG SINH

Còn hiệu lực

38223 000.00.16.H22-220327-0001 220000013/PCBMB-HG

QUẦY THUỐC NGÂN DỰ

Còn hiệu lực

38224 000.00.19.H15-220329-0001 220000005/PCBB-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Kim sinh thiết

Còn hiệu lực

38225 000.00.19.H15-220322-0002 220000032/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

38226 000.00.07.H27-220330-0002 220000052/PCBMB-HT

LÊ THỊ LƯƠNG TOÀN

Còn hiệu lực

38227 000.00.19.H26-220329-0021 220000050/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Á CHÂU nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

38228 000.00.19.H26-220328-0038 220001033/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PSC HÀ NỘI Que thử xét nghiệm định tính hCG (Que thử phát hiện thai sớm)

Còn hiệu lực

38229 000.00.19.H26-220329-0007 220001032/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Que nong Amplatz

Còn hiệu lực

38230 000.00.19.H26-220329-0009 220000951/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC QUANG ANH

Còn hiệu lực