STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38231 000.00.04.G18-220313-0001 220001609/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

38232 000.00.48.H41-220312-0003 220000196/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC TƯ NHÂN HÀ ĐẠM

Còn hiệu lực

38233 000.00.48.H41-220312-0002 220000195/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC HOÀNG TRƯỜNG 4

Còn hiệu lực

38234 000.00.48.H41-220312-0001 220000194/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TIẾN MẠNH

Còn hiệu lực

38235 000.00.04.G18-220312-0002 220001608/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ Bộ mở bàng quang qua da

Còn hiệu lực

38236 000.00.48.H41-220309-0004 220000010/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ Gel

Còn hiệu lực

38237 000.00.48.H41-220309-0003 220000009/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ Giấy

Còn hiệu lực

38238 000.00.48.H41-220310-0005 220000193/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC LƯƠNG THẮNG

Còn hiệu lực

38239 000.00.48.H41-220311-0001 220000192/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN PHƯƠNG ANH

Còn hiệu lực

38240 000.00.48.H41-220311-0004 220000191/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC CỦA CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÀNH ĐÔ

Còn hiệu lực