STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38241 000.00.19.H26-220303-0008 220000700/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Gel bôi chàm ngứa, viêm da AquaNox

Còn hiệu lực

38242 000.00.19.H26-220303-0011 220000699/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Gel bôi bỏng CZ

Còn hiệu lực

38243 000.00.19.H26-220303-0006 220000698/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CZ PHARMA Gel bôi hậu môn Anaxon

Còn hiệu lực

38244 000.00.19.H26-220225-0085 220000697/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIMEDLINK Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

38245 000.00.19.H26-220302-0025 220000696/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIMEDLINK Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

38246 000.00.19.H26-220303-0037 220000629/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỨC LAN

Còn hiệu lực

38247 000.00.04.G18-220310-0030 220001572/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-1-antitrypsin

Còn hiệu lực

38248 000.00.19.H26-220303-0040 220000628/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐỨC LAN

Còn hiệu lực

38249 000.00.07.H27-220310-0002 220000044/PCBMB-HT

QUẦY THUỐC BỆNH VIỆN THẠCH HÀ

Còn hiệu lực

38250 000.00.19.H26-220303-0029 220000627/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC KHANH 565

Còn hiệu lực