STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38261 000.00.19.H26-220317-0042 220001020/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Nhiệt kế hồng ngoại

Còn hiệu lực

38262 000.00.19.H26-220325-0026 220001019/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HƯNG THANH Bộ dây thở dùng một lần

Còn hiệu lực

38263 000.00.04.G18-220315-0023 220001832/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Dây dẫn hướng

Còn hiệu lực

38264 000.00.04.G18-220315-0019 220001831/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Rọ gắp sỏi

Còn hiệu lực

38265 000.00.18.H56-220325-0001 220000054/PCBMB-TH

CHI NHÁNH DƯỢC PHẨM YÊU ĐỊNH

Còn hiệu lực

38266 000.00.19.H26-220326-0001 220000940/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỐ 3 BẠCH MAI

Còn hiệu lực

38267 000.00.04.G18-220315-0017 220001830/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH Bộ nong thận qua da

Còn hiệu lực

38268 000.00.19.H26-220326-0007 220000939/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH TÂM

Còn hiệu lực

38269 000.00.19.H26-220326-0013 220001018/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HIẾU Bơm Tiêm Insulin

Còn hiệu lực

38270 000.00.18.H56-220324-0001 220000053/PCBMB-TH

CHI NHÁNH DƯỢC PHẨM THƯỜNG XUÂN - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-VTYT THANH HÓA

Còn hiệu lực