STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38261 000.00.19.H26-210329-0018 210000022/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR GẠC RƠ LƯỠI

Còn hiệu lực

38262 000.00.19.H26-210329-0017 210000398/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM INTERPHAR DUNG DỊCH XỊT HỌNG KEO ONG

Còn hiệu lực

38263 000.00.19.H26-210331-0008 210000399/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ DÂY THỞ OXY

Còn hiệu lực

38264 000.00.19.H26-210331-0003 210000023/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN AN Bơm kim tiêm

Còn hiệu lực

38265 000.00.19.H26-210331-0002 210000102/PCBMB-HN

VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Còn hiệu lực

38266 000.00.19.H26-210331-0005 210000103/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN AN

Còn hiệu lực

38267 000.00.19.H26-210330-0002 210000104/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ THÀNH

Còn hiệu lực

38268 000.00.19.H26-210330-0008 210000105/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH

Còn hiệu lực

38269 000.00.19.H26-210402-0015 210000400/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA MINH TÂN NƯỚC CẤT

Còn hiệu lực

38270 000.00.19.H29-210108-0010 210000041/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV ĐỈNH VIỆT

Còn hiệu lực